nyheder

ERSTATNING EFTER EN PATIENTSKADE

Påføres du en skade i forbindelse med din behandling på enten et sygehus eller ved behandling hos egen læge/speciallæge, eller påføres du en skade i forbindelse med brug af medicin, har du mulighed for at søge erstatning for din patientskade hos Patienterstatningen.

Sager om patientskade kan potentielt indebære meget store krav på godtgørelse og erstatning, men det er vigtigt, at du får anmeldt skaden i tide. Den almindelige forældelsesfrist er 3 år fra skadestidspunktet. Hvis skaden er anmeldt til Patienterstatningen, indtræder der ikke forældelse, så længe sagen behandles.

I nogle tilfælde kan sagsbehandlingstiden dog også i sig selv være helt afgørende. Medfører patientskaden et hurtigt fremskredent sygdomsforløb, som efterlader patienten terminalt syg (eksempelvis ved forsinket diagnosticering af en hurtigt spredende kræftsygdom), skal man således sørge for at få sagen hastebehandlet ved Patienterstatningen. Retten til erstatning og godtgørelse kan nemlig bortfalde, hvis patienten dør, inden der træffes afgørelse i Patienterstatningen.

Du kan også klage over lægebehandling eller brud på dine patientrettigheder til Styrelsen for Patientsikkerhed (Disciplinærnævnet). Du vil ikke kunne få tilkendt erstatning via Disciplinærnævnet, men en afgørelse, der medgiver, at behandlingen har været kritisabel, kan få bevismæssig betydning i vurderingen af din patientskadesag hos Patienterstatningen eller Ankenævnet. Det kan derfor godt betale sig at indgive en klage til også Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

HVAD KAN ELMER ADVOKATER TILBYDE?

Sager om patientskade  og sikring af patientskadeerstatning er komplekse. Kompleksiteten findes både i de processuelle spørgsmål og i selve opgørelsen af kravet. Navnlig kan det være komplekst at opgøre et krav, hvis en eventuel forudbestående grundsygdom også kan have betydning for de samlede gener og funktionstab som følge heraf. Det er derfor vores klare anbefaling, at du søger specialiseret advokatbistand, der kan hjælpe dig til en anerkendelse af skaden og til at sikre en korrekt opgørelse af dit krav.

Elmer Advokater kan bistå dig i alle aspekter af sager om patientskade, og uanset hvor i landet du bor. Vi er specialister på området i kraft af vores mangeårige erfaring med behandling af patientskadesager – både i det administrative system og ved domstolene. Vi har ført flere principielle sager ved Højesteret på området, og partner Karsten Høj var 1999-2006 medlem af Patientskadeankenævnet (nu: Ankenævnet for Patienterstatningen).

Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt via retshjælp eller fri proces at få dækket udgifter til advokatbistand i forbindelse med Patienterstatningens og/eller Ankenævnets behandling af din sag. Vi vil dog altid give dig et prisoverslag, inden vi går i gang med arbejdet. Hvis det viser sig, at arbejdet med din sag er mere omfattende, end vi oprindeligt forventede, vil vi indgå en ny aftale med dig. På den måde risikerer du aldrig at få en uventet regning fra os.

Vi kan også hjælpe med at indbringe en afgørelse fra Ankenævnet for Patienterstatningen for domstolene, herunder hjælpe med at undersøge, om du kan få dækket dine omkostninger via retshjælp eller fri proces.

Har du yderligere spørgsmål vedrørene patientskade eller ønsker du en forhåndsvurdering af din sag, er du velkommen til at kontakte os.

DEL:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Mie Andersen

Mie Andersen

Advokat

Direkte: +45 3367 6782

Karsten Høj

Karsten Høj

Partner

Direkte: +45 3367 6785

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev