FORSIKRING VED TAB AF ERHVERVSEVNE

De fleste pensionsordninger indeholder en forsikring, som sikrer dig udbetaling af beløb i tilfælde af kritisk sygdom eller tab af erhvervsevne/invaliditet.

Hvis du mister en del af din erhvervsevne, kan du efter forsikringen være berettiget både til erhvervsevnetabsydelse, præmiefritagelse og invalidesum.

  • Erhvervsevnetabsydelse, som også kaldes invalideydelse eller invaliditetsydelse, er et fast månedlig beløb, som du får udbetalt, indtil du er berettiget til alderspension.
  • Invalidesum er derimod et engangsbeløb, som ofte først udbetales, når invaliditeten har varet uafbrudt i et år.
  • Og præmiefritagelse betyder, at selskabet betaler præmien for dig, så pensionsordningen holdes ved lige, uden at du selv indbetaler til ordningen.

 

RET TIL YDELSE FOR TAB AF ERHVERVSEVNE, INVALIDESUM OG PRÆMIEFRITAGELSE

For at opnå ret til erhvervsevnetabsydelse, invalidesum og præmiefritagelse er det normalt en betingelse, at den generelle erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller en tredjedel.

Ved vurderingen af den generelle erhvervsevne, ser man på, om du er ude af stand til at tjene mere end halvdelen eller en tredjedel af, hvad der er sædvanligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse og alder.

Bedømmelsen sker på grundlag af en helhedsvurdering under hensyn til din tidligere og nuværende helbredstilstand, uddannelse og tidligere beskæftigelse.

Det er derimod ikke afgørende, hvor meget din erhvervsevne konkret er nedsat, set i forhold til det arbejde og den løn, du havde inden erhvervsevnen blev nedsat.

 

DU SKAL BEVISE, AT DIN ERHVERVSEVNE ER NEDSAT

For at opnå ret til erhvervsevnetabsydelse, invalidesum og præmiefritagelse, skal du bevise, at din generelle erhvervsevne er nedsat i en grad, som giver dig ret til dækning. Du er derfor forpligtet til at give selskabet de oplysninger, som er nødvendige for at bedømme erhvervsevnenedsættelsen. Selskabet kan derfor også forlange, at du bliver undersøgt af en læge.

Da bedømmelsen af den generelle erhvervsevnenedsættelse er en helhedsvurdering af en lang række forhold, kan der opstå uenighed om, hvorvidt du opfylder betingelserne for at opnå dækning under forsikringen.

Tilsvarende kan det ske, at selskabet bringer en løbende ydelse til ophør, fordi selskabet mener, at du har afgivet urigtige oplysninger, eller at du har genvundet din erhvervsevne.

 

DET KAN DU GØRE

Er du forsikret mod tab af erhvervsevne, skal du registrere dit sygefravær. Du bør også kontakte din læge og kommunen, hvis din helbredsmæssige situation betyder, at du ikke længere kan udføre dit arbejde.

Afviser dit forsikringsselskab dit krav på erstatning er vi bevidste om den store betydning det kan få for din økonomiske og helbredsmæssige situation. Hos Elmer Advokater har vi opnået stor erfaring med at hjælpe forsikringstagere med at opnå dækning for tab af erhvervsevne eller kritisk sygdom. Du kan altid kontakte os og få en overordnet vurdering af din sag. Det koster dig ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det vil koste.

DEL:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Gert Willerslev

Gert Willerslev

Partner

Direkte: +45 3367 6770

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev