Forsikring

SPECIALISTER I FORSIKRINGSRET

Hos Elmer Advokater er vi specialister i forsikringsret. Vi har mange års erfaring i at vurdere, om du har ret til dækning under din forsikring. I sager, hvor der opstår konflikt med dit forsikringsselskab, rådgiver vi dig og forsøger i videst muligt omfang at nå til enighed med forsikringsselskabet, så du får den erstatning, du har krav på. Hvis det er nødvendigt, kan vi også føre din sag ved Ankenævnet for Forsikring eller for domstolene.

 

NÅR FORSIKRINGSSELSKABET AFVISER AT DÆKKE SKADEN

I Danmark er det almindeligt, at man forsikrer sig mod skade på sin person og på sine ting  – eksempelvis ved indbrud. For at forsikre sig mod personskade, tegner mange en ulykkesforsikring, en sundhedsforsikring, en forsikring mod kritisk sygdom og en forsikring mod tab af erhvervsevne. Og for at forsikre sig mod skade på sine ting, tegner mange en indboforsikring, en rejseforsikring, en bådforsikring og en bilforsikring.

Men når uheldet er ude, sker det ofte, at forsikringsselskabet afviser at dække skaden. Det sker som regel, fordi forsikringsselskabet ikke mener, at betingelserne i forsikringen er opfyldt.

Forsikringsselskabets afvisning kan få stor betydning for din økonomiske eller helbredsmæssige situation. Derfor kan du få brug for en advokat med forstand på forsikringsret, der kan hjælpe dig med din sag. I det tilfælde er du altid velkommen til at kontakte os for en overordnet vurdering.

 

DU SKAL VÆLGE EN ADVOKAT FRA ELMER ADVOKATER FORDI

  • Vores erfaring og indsigt gør os til specialister på forsikringsområdet – derfor kan vi altid sikre dig, at du opnår den mest optimale løsning ud fra dine muligheder og behov.
  • Vi har stor forståelse for de økonomiske og helbredsmæssige konsekvenser, som en afvist erstatning kan have. Derfor forsøger vi altid at opnå en hurtig afklaring med dit forsikringsselskab, så du kan få den erstatning, du har krav på.
  • Vi kan bistå dig i hele landet,  og vi vil enkelt og hurtigt være tæt på dig og din sag, hvor du løbende vil blive informeret om udviklingen i din sag.
  • Vi altid afklarer dine muligheder for at opnå retshjælpsdækning eller fri proces, så du helt eller delvist kan få dækket dine advokatomkostninger, hvis din sag skal anlægges ved domstolene.

 

BETALING OG OMKOSTNINGER

Det koster dig ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det vil koste.  Når vi hjælper dig videre med forsikringssagen, hjælper vi dig samtidig med at undersøge, om du kan få dækket de omkostninger, som er forbundet med at føre sagen.

Det kan nemlig være, at forsikringsselskabet skal dække dine omkostninger. Det kan også være, at du har en retshjælpsforsikring, som dækker omkostningerne, eller du kan være berettiget til fri proces.

Man kan dog kun få dækket sine omkostninger via retshjælpsforsikring eller fri proces, hvis sagen er anlagt ved domstolene.

DEL:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Gert Willerslev

Gert Willerslev

Partner

Direkte: +45 3367 6770

Husk følgende

At det er dig, der skal dokumentere, at der er sket en skade, som er dækket af forsikringen.


At du altid skal anmelde skaden til forsikringsselskabet. Dette gøres nemmest via selskabets hjemmeside, og du bør oplyse policenummeret på forsikringen.


At du skal registrere dit sygefravær, hvis du er forsikret mod tab af erhvervsevne. Kontakt også din læge og kommunen, hvis du ikke længere kan udføre dit arbejde.


At du kan klage over en afgørelse til forsikringsselskabets egen klageinstans eller ved Ankenævnet for Forsikring – vi hjælper gerne med begge dele.


NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev