Sociale sager

HJÆLP TIL DIN SOCIALE SAG

Vi er landsdækkende specialister i socialret og  har mange års erfaring med at behandle sociale sager. Vi holder os løbende opdateret og har stort kendskab til baggrunden og grundlaget for den nuværende praksis inden for socialretten.

Vi kan hjælpe dig i forhold til en konkret afgørelse, som du er uenig i eller med generel rådgivning om dine sociale rettigheder. Er din sag låst fast, og er der ikke anden mulighed end at indbringe sagen for domstolene, er vi eksperter i at føre retssager med et positivt resultat for klienten.

 

DU SKAL VÆLGE EN ADVOKAT FRA ELMER ADVOKATER FORDI

 

  • Vi er landets førende advokater inden for socialret, og vi kender reglerne til bunds, ligesom vi har stor praktisk erfaring med at behandle forskellige typer af sociale sager.
  • Vores erfaring indebærer, at vi er opmærksomme på de muligheder, der ligger for dig i din sag, og vi kan dermed altid sikre dig den mest optimale løsning ud fra dine behov.
  • Vi i behandlingen af sociale sager udelukkende rådgiver den enkelte over for myndighederne og vores engagementet sikrer dig, at vi går en ekstra mil for at gøre en forskel – også i din sag.
  • Vi hele tiden vil være tæt på dig og din sag og dermed bistå dig, hvor end du bor i landet eller bliver bedt om at møde op.
  • Vi har stor forståelse for de økonomiske udgifter advokatbistand kræver.  Vi ønsker derfor ikke at overtage hele behandlingen af din sag, men træder til, når der behov for juridisk indspark. På den måde får du det største udbytte af vores arbejde.

 

TYPISKE SOCIALE SAGER

Typisk behandler vi sager inden for beskæftigelsesområdet. Det kan eksempelvis være sager om fleksjob, sygedagpenge eller førtidspension. Derudover behandler vi sager inden for handicapretten. Det kan for eksempel være i forbindelse med en sag om dækning af tabt arbejdsfortjeneste som følge af pasning af et barn med handicap. Endelig er vi specialister i sager om erstatning for myndighedsfejl.

Det kan være, at du er uenig med kommunens afgørelse om afslag på en ydelse eller ikke mener, at kommunen behandler din sag tilstrækkeligt hurtigt. I sådanne situationer kan vi vejlede dig om dine rettigheder, og hvis det er nødvendigt repræsentere dig under en klagesag.

 

BETALING OG OMKOSTNINGER

Vi oplyser altid om de forventede omkostningerne ved din sag, inden vi indleder arbejdet. Det vil sige, at du altid kender din økonomiske risiko ved at føre sagen.

Hvis der er tale om bistand i forbindelse med en retssag, sørger vi helt automatisk for at afdække dine muligheder for fri proces eller retshjælp. Du kan læses mere om disse ordninger her.

Vores salær fastsættes efter timetaksten for den enkelte advokat eller advokatfuldmægtig. Hvis det viser sig, at arbejdet med din sag er mere omfattende end forventet, så vil vi indgå en ny aftale med dig. Du risikerer derfor aldrig at få en uventet regning fra os, som du ikke har accepteret på forhånd.

Har du øvrige spørgsmål til vores arbejde med sociale sager, er du velkommen til at kontakte os.

 

DEL:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Søren Kjær Jensen

Søren Kjær Jensen

Partner

Direkte: +45 3367 6760

Husk følgende

At vi af hensyn til at sikre dig en omkostningseffektiv behandling af din sag anbefaler dig, at du møder selv ved kommunen, og at vi behandler din sag på et skriftligt grundlag.


At vi kan træde til som din repræsentant i alle faser af din sag – også selvom der ikke er truffet afgørelse i din sag.


At vores klienter har adresser over hele landet, og vi fører løbende sager mod kommuner eller andre myndigheder, der ligger langt fra København.


At du altid kender omkostningsrisikoen ved din sag, og at vi gerne hjælper dig med at ansøge om retshjælpsdækning og fri proces, hvis din sag skal anlægges ved domstolene.


NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev