betydningsfulde sager

RETTEN TIL PARTSHØRING I TJENESTEMANDSSAGER

En principiel sag ført for Højesteret i 2007 af Peter Breum har medvirket til forståelsen af det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb og retten til partshøring i tjenestemandssager.

I en sag mellem Danmarks Lærerforening og Sønderborg Kommune, afgjorde Højesteret at en forflyttelse af en tjenestemandsansat lære var en afgørelse omfattet af forvaltningsloven, og som derfor forudsatte en forudgående partshøring efter forvaltningslovens § 19 og efterfølgende begrundelse efter forvaltningslovens § 24. Det var ikke kun en tjenestebefaling, som gjort gældende af kommunen. Læreren havde arbejdet 27 år på samme skole og blev på baggrund af en indberetning fra skolelederen flyttet 3 km til en nærliggende skole. Hun bibeholdte samme løn og øvrige ansættelsesvilkår. Forflyttelsen var begrundet i samarbejdsproblemer, som af skolelederen blev angivet at stamme fra den pågældende lærer.

Afgørelsen fra Højesteret er på linje med en forudgående udtalelse fra Folketingets Ombudsmand og er udtryk for, at Højesteret har givet medhold i en udvidet forståelse af afgørelsesbegrebet.

Se vores nyhed om sagen her.

Peter Breum

Partner

Direkte: +45 3367 6767

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev