Diskrimination og forskelsbehandling

DISKRIMINATION OG FORSKELSBEHANDLING PÅ ARBEJDET

Diskrimination og forskelsbehandling er områder, der stadig får større og større betydning for ansættelsesforhold.

En arbejdsgiver må som udgangspunkt ikke forskelsbehandle medarbejdere på grund af alder, handicap, køn, race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuelle orientering eller nationale, sociale eller etniske oprindelse. Disse forbud omfatter alle led af ansættelsen – lige fra ansættelsen, ansættelsesvilkår og ved opsigelse.

Elmer Advokater har stor erfaring med sager om diskrimination og forskelsbehandling. Vores advokater har ført mange af de seneste års største og vigtigste sager, der blandt andet har handlet om afskedigelse på grund af graviditet, barselsorlov og handicap.

Er man som medarbejder blevet udsat for ulovlig forskelsbehandling, gælder der særlige bevisbyrderegler, der gør det lettere at føre sagen. Og i mange tilfælde oplever vi, at den pågældende kan få tilkendegivet en godtgørelse, der som regel svarer til 6-12 måneders løn.

 

KONTAKT

Hvis du mener, at du er blevet uretmæssigt opsagt eller at dine rettigheder i øvrigt er blevet krænket, er du altid velkommen til at kontakte os. Her vil vi nærmere kunne drøfte mulighederne for at yde bistand i netop din sag.

Peter Breum

Partner

Direkte: +45 3367 6767

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev