Erhvervsevnetabsydelse til arbejdsgivere

ERHVERVSEVNETABSYDELSE TIL ARBEJDSGIVERE

Retten til udbetaling af erhvervsevnetabsydelse tilkommer som udgangspunkt den syge eller tilskadekomne lønmodtager selv. I visse situationer skal erhvervsevnetabsydelsen dog udbetales til arbejdsgiveren.

Ofte ses det, at lønmodtageren bliver afskediget, når vedkommende ikke længere kan varetage sit hidtidige arbejde. I disse tilfælde har lønmodtageren mulighed for at få udbetalt erhvervsevnetabsydelse fra forsikringsselskabet.

Hvis ansættelsesforholdet  fastholdes, og hvis arbejdsgiveren fortsat betaler lønmodtageren fuld løn, er der mulighed for, at erhvervsevnetabsydelsen skal udbetales til arbejdsgiveren.

 

ET VILKÅR I FORSIKRINGEN

Med henblik på at fastholde den erhvervsevnetabsramte lønmodtager i arbejdet, indeholder mange forsikringer vilkår om, at erhvervsevnetabsydelsen skal udbetales til arbejdsgiveren, hvis ansættelsesforholdet fastholdes, og hvis at arbejdsgiveren fortsat betaler fuld løn til lønmodtageren. På denne måde kompenseres arbejdsgiveren økonomisk for lønmodtagerens reducerede erhvervsevne, og lønmodtageren kan undgå at blive afskediget.

 

FÆLLES INTERESSE

Arbejdsgiverens ret til udbetaling af erhvervsevnetabsydelse kan desuden være betinget af, at der efter forsikringsselskabets vurdering er et fastholdelseshensyn overfor lønmodtageren på den enkelte arbejdsplads.

I disse situationer har lønmodtageren og arbejdsgiveren derfor en fælles interesse i at indrette sig på en sådan måde, at ansættelsesforholdet kan fastholdes, og at erhvervsevnetabsydelsen kan udbetales til arbejdsgiveren.

 

HVORDAN KAN VI HJÆLPE

Hos Elmer Advokater er vi specialister i forsikringsret. Ud over at hjælpe den enkelte lønmodtager har vi opnået stor erfaring med at hjælpe arbejdsgivere med at opnå dækning ved lønmodtageres tab af erhvervsevne.

Står du og din virksomhed i lignende situation, så er I altid velkomne til at kontakte os og få en overordnet vurdering af jeres sag. Det koster jer ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for jer, og hvad det skal koste.

Gert Willerslev

Gert Willerslev

Partner

Direkte: +45 3367 6770

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev