Førtidspension og fleksjob

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

Sager om førtidspension og fleksjob er en del af beskæftigelsesområdet, der blandt andet omfatter sager om sygedagpenge, revalidering, kontanthjælp og ressourceforløb. Det er fælles for disse sager, at bedømmelsen af evnen til at arbejde er afgørende for, hvilken ydelse du er berettiget til, og hvor længe du har krav på ydelsen.

Ofte kan der være uenighed om bedømmelsen af arbejdsevnen, og mangelfuld afklaring eller manglende oplysninger i en sag kan føre til afslag på en ydelse, som du rent faktisk er berettiget til, hvis der var foretaget en fyldestgørende afklaring af arbejdsevnen. Det kan også være, at kommunen stiller urimelige krav til beviserne for omfanget af din arbejdsevne, og din sag derfor ikke kan blive afsluttet, fordi kommunen bliver ved med at stille krav om yderligere dokumentation.

 

HAR JEG EN SAG?

Det er ofte et krav, at det er dokumenteret at alle muligheder for at bringe dig tilbage til arbejdsmarkedet har været forsøgt, inden du kan tilkendes en varig ydelse – eksempelvis førtidspension.

Hvis du ikke kan blive enig med kommunen om bedømmelsen af din arbejdsevne, bør du søge hjælp hos os. Uenigheden kan være, at du allerede er ansat i fleksjob, men ikke er tilfreds med arbejdsvilkårene eller vurderingen af omfanget af din arbejdsevne og udmålingen af dit tilskud til lønnen. Det kan også være, at kommunen standser dine sygedagpenge uden at oplyse dig om, hvordan du skal kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet i en situation, hvor du stadig er syg, eller at kommunen uberettiget standser din ydelse.

 

HVAD SKAL JEG GØRE?

Elmer Advokater har en særlig erfaring med håndtering af sager vedrørende førtidspension/fleksjob og beskæftigelsesområdet i det hele taget. Vi kan hjælpe dig i alle faser i sagen og med alle typer af sager inden for beskæftigelsesområdet.

Hvis du sideløbende med en sag om fleksjob/førtidspension har en sag om erstatning for personskade, så skal du være opmærksom på, at resultatet af den afklaring af din arbejdsevne, som kommunen skal foretage, ofte vil have stor betydning i erstatningssagen ved bedømmelsen af, hvor meget personskaden har skadet din evne til arbejde, og dermed hvor stor en erstatning du har krav på.

Du er altid velkommen til at kontakte os og høre nærmere om mulighederne for bistand i din sag. Det kan være afgørende for dit forsørgelsesgrundlag i mange år fremover, at du får den rette hjælp.

Advokat Mie Ramsay Teit

Mie Ramsay Teit

Advokat

Direkte: +45 3367 6782

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev