Kommissioner, undersøgelser og tjenstlige forhør

TYPER AF UNDERSØGELSER

Elmer Advokater yder bistand til medarbejdere i forbindelse med undersøgelseskommissioner, advokatundersøgelser og ved tjenstlige forhør. Vi har stor erfaring på området, og vores advokater er ofte involveret som bisidder ved sådanne undersøgelser.

Over de seneste år har Elmer Advokater været involveret i flere af de seneste års store undersøgelsessager. Vi har blandt andet været:

  • Bisidder i forbindelse med Skattefradragskommissionen.
  • Bisidder for et vidne i Statsløsekommissionen. Undersøgelseskommissionen vedrørte den ministerielle sagsbehandling af ansøgning om statsborgerskab til personer omfattet af FN’s konvention fra 1961 om begrænsning af statsløshed og FN’s børnekonvention fra 1989.
  • Bisidder ved tjenstligt forhør i forbindelse med undersøgelser i SKAT og GGGI (3Gi).
  • Bisidder i forbindelse med advokatundersøgelsen vedrørende SE & HØR

 

KONTAKT

Hvis du er blevet bedt om at afgive forklaring for en undersøgelseskommission, en advokatundersøgelse eller ved et tjenesteligt forhør er du velkommen til at kontakte en af vores advokater for en nærmere drøftelse af din sag. Find også yderligere information om vores ansættelsesretlige område, hvor du kan læse nærmere om vores rådgivning og de sager, vi fører.

Advokat Jacob Goldschmidt

Jacob Goldschmidt

Partner

Direkte: +45 3367 6797

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev