fbpx

KRITISK SYGDOM UDBETALING

Har du tegnet en kritisk sygdom forsikring, så kan du få en skattefri kritisk sygdom udbetaling fra dit forsikrings/pensionsselskab, hvis du rammes af visse kritiske sygdomme.

Ofte er forsikringen en del af de pensionsordninger, der tegnes gennem en arbejdsgiver. Den kan dog også være tegnet individuelt eller gennem et fagforbund.

 

kritisk sygdom forsikring

Er du i tvivl om, hvorvidt du har tegnet en kritisk sygdom forsikring, og hvor forsikringen eventuelt er tegnet, så kan du starte med at se, om det fremgår af dit pensionsoverblik på pensionsinfo.dk.

Er du allerede forsikret, men har selskabet afvist at yde dækning, er du velkommen til at kontakte os for en drøftelse af dine muligheder.

 

HVAD DÆKKER KRITISK SYGDOM?

En forsikring mod kritisk sygdom dækker typisk, indtil du holder op med at arbejde eller fylder 65, 67 eller 70 år, alt efter hvilke vilkår, der gælder for din forsikring.

I visse tilfælde er det dog muligt at videreføre forsikringerne, hvilket kan være en stor fordel, da det typisk kan ske uden, at du skal afgive nye helbredsoplysninger. På den måde belastes du ikke med forbehold eller andet for eventuelle gener, som du har fået i årenes løb, men som ikke har berettiget til dækning.

For at få ret til udbetaling ved kritisk sygdom skal man diagnosticeres med én af de sygdomme, som er angivet i forsikringsbetingelserne, og desuden opfylde de specifikke kriterier, som måtte være angivet i forbindelse hermed.

Det betyder, at man kun er dækket for visse kritiske sygdomme og altså ikke alle kritiske sygdomme.

 

HVILKE SYGDOMME ER KRITISKE?

Listen over kritiske sygdomme – og navnlig de kriterier, der udover diagnosen skal være opfyldt – kan variere fra selskab til selskab. Fælles for dem er dog, at listen (diagnoserne) er udtømmende.

Det vil sige, at man som forsikringstager skal kunne dokumentere, at en eller flere af de pågældende diagnoser er stillet, mens forsikringen har været i kraft, før der er krav på udbetaling.

 

ERSTATNING VED KRITISK SYGDOM

En kritisk sygdom udbetaling består af et skattefrit engangsbeløb, der udbetales til forsikringstageren.

Der gælder ingen krav om, hvad beløbet skal anvendes til. Eftersom mange – særligt med alderen – får en eller flere kritiske sygdomme kan forsikringen derfor være med til at give en økonomisk frihed til at betale faste udgifter, lån, rejser med familie eller behandlingstilbud i Danmark såvel som udlandet.

 

KAN MAN FÅ UDBETALT KRITISK SYGDOM FLERE GANGE?

Rammes du af flere kritiske sygdomme, der fremgår af dine forsikringsbetingelser, så kan du i mange tilfælde godt få kritisk sygdom udbetaling flere gange. Der kan dog gælde undtagelser, eksempelvis, hvor der er tale om den samme sygdom eller samme område.

 

VI KAN HJÆLPE, NÅR DER OPSTÅR TVIST MED SELSKABET

Selvom reglerne lyder enkle, så oplever vi jævnligt, at der opstår tvist mellem forsikringstageren og selskabet – typisk når selskabet giver afslag på udbetaling ved kritisk sygdom.

I praksis er mange afslag uberettiget, og her hos Elmer Advokater har vi særligt, og med succes, hjulpet private med at opnå dækning i tilfælde af kritisk sygdom, tab af erhvervsevne m.m.

Vi er specialister i at behandle forsikringssager og har stor erfaring med at føre sager mod forsikringsselskaberne, herunder sager ved Ankenævnet for Forsikring.

Har du fået afslag på kritisk sygdom udbetaling, er du derfor velkommen til at kontakte os for en drøftelse af dine muligheder. Det koster dig ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det vil koste.

Ofte vil vi i sager om kritisk sygdom kunne give en fast pris på vores rådgivning, ligesom vi også vil undersøge, hvorvidt omkostningerne forbundet med vores arbejde kan dækkes af forsikringsselskabet.

 

ET TYPISK SAGSFORLØB

I nedenstående grafik kan du få et overblik over, hvordan en typisk sag om kritisk sygdom forløber. Vi har opdelt forløbet i forskellige faser: Klage til selskabet, Forlig, Ankenævnet for Forsikring samt Retssag.

Der er naturligvis forskel på sagerne, ligesom der er forskel på, hvilke sagsskridt, der skal foretages i den enkelte sag. Nogle har måske selv klaget til selskabet – andre har ikke. Og nogle har måske selv indbragt deres sag for ankenævnet. Derfor har vi opstillet en række punkter, der beskriver, hvordan vi kan hjælpe alt efter, hvor du står i din sag.

Beskrivelse af forløb i sager om Kritisk sygdom

 

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev