medarbejdere

Asger Segel

Advokat

Jeg beskæftiger mig hovedsageligt med arbejds- og ansættelsesret, og rådgiver både lønmodtagere og faglige organisationer om problemstillinger inden for området.

Som specialist i lønmodtagerforhold hjælper jeg eksempelvis i forbindelse med ansættelsesforholdets etablering, ved forandringer under ansættelsen, og jeg fører retssager om tvister, når ansættelsesforholdet sluttes.

Min hjælp kan blandt andet angå følgende:

 • Kontraktindgåelse. Rådgivningen vil ofte starte med at klarlægge forpligtigelserne i et udkast til kontrakt, herunder løn- og ferierettigheder, vilkår i forbindelse med fratræden, konkurrenceklausuler, kundeklausuler og jobklausuler.
 • Rettigheder som ansat. Det omhandler eksempelvis rettigheder efter funktionærloven, løn under sygdom, fortolkning af klausuler der gælder under og efter ansættelsen, og i relation til afskedigelse eller bortvisning.
 • Forandringer i ansættelsesvilkårene. Eksempelvis i relation til omplacering, nye arbejdsopgaver, ændringer i titel eller ansvarsområde. Her vil rådgivningen primært handle om, hvorvidt der er pligt til at tåle vilkårene, og hvilke muligheder, der er for at minimere byrden.
 • Ansættelsesforholdets ophør. Min rådgivning omfatter blandt andet en vurdering af grundlaget for afbrydelse af ansættelsesforholdet, opgørelse af eventuelle økonomiske krav for eksempelvis  usaglig afskedigelse/bortvisning, forhandling af fratrædelsesvilkår eller indbringelse af sagen for domstolene.

Diskrimination, mobning, og ulige behandling på grund af køn, alder, handicap eller etnicitet ses i et væld var forskellige situationer. Jeg har med succes ført en række sager om aldersdiskrimination, diskrimination af gravide og personer på barselsorlov/forældreorlov, handicapdiskrimination og seksuel chikane.

Med en bred erfaring om tjenestemænds rettigheder og pligter har jeg fået opbygget en unik erfaring om samspillet mellem tjenestemandsret og de forvaltningsretlige grundprincipper.

Inden for den kollektive arbejdsret rådgiver jeg blandt andet om fortolkning af hovedaftaler, overenskomster og lokalaftaler.

Jeg fører jævnligt sager om ansættelsesretlige forhold ved domstolene, faglige- eller administrative nævn.

Fagligt engagement
 • Ansættelsesadvokater
 • Dansk forening for Arbejdsret
 • Styregruppen for Yngre Ansættelsesadvokater
 • Danske Advokater
Uddannelse
 • 2014
  Møderet for Landsret
 • 2013
  Advokat
 • 2010
  Cand. Jur., Københavns Universitet

Asger Segel

Advokat

Direkte: 3367 6786

Sekretær

Gitte Schnipper

Direkte: +45 3367 6796

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev