medarbejdere

Astrid Sønderby Nathan

Stud.jur.

Astrid star­tede som student hos Elmer Advo­ka­ter i septem­ber 2020.

Hun bistår advo­ka­terne i sager om blandt andet arbejds- og personskade, hvor hun hjæl­per med juri­disk infor­ma­tions­søg­ning samt udar­bej­delse af mate­ri­a­le­sam­lin­ger og ekstrak­ter i forbin­delse med retssagerne.

 

Astrid Sønderby Nathan

Stud.jur.

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev