medarbejdere

Gasha Farouk

Stud.jur.

Gasha har været student hos Elmer Advo­ka­ter siden juli 2019. Gasha er tilknyt­tet vores afde­ling for erstatningsret.

Hun bistår derfor advo­ka­terne i sager om blandt andet arbejds- og personskade, hvor hun hjæl­per med juri­disk infor­ma­tions­søg­ning samt udar­bej­delse af mate­ri­a­le­sam­lin­ger og ekstrak­ter i forbin­delse med retssagerne.

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev