medarbejdere

Gert Willerslev

Partner

Jeg er speci­a­li­se­ret i forsikrings- og erstat­nings­ret, herun­der pensions­for­sik­rings­sa­ger, erhvervs­for­sik­rings­sa­ger og anke­nævns­sa­ger.

Deru­d­over er jeg speci­a­li­se­ret i at føre rets­sa­ger, og jeg fører rets­sa­ger for alle instan­ser, lige­som jeg under­vi­ser i rets­sags­be­hand­ling på advo­ka­tud­dan­nel­sen.

 

Fagligt engagement
 • Forfatter til Karnov Erhvervsjura, Forsikringsret - læs mere her
 • Fast underviser i retssagsbehandling på advokatuddannelsen
 • Medlem af Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret
 • Medlem af AIDA, Det Danske Selskab for Forsikringsret
Tidligere
 • Medlem af bestyrelsen i foreningen AnsættelsesAdvokater
Karriere
 • 2015 - nu
  Partner hos Elmer Advokater
 • 2012 - nu
  Advokat hos Elmer Advokater
 • 2012
  Konstitueret landsdommer i Vestre Landsret
 • 2004-2011
  Ansat hos Business Danmark og HK/Danmark
 • 1997-2004
  Ansat i advokatfirmaerne Elmer Advokater og Lind Cadovius
Uddannelse
 • 2013
  Danske Advokaters Law Firm Management uddannelse
 • 2006
  Møderet for Højesteret
 • 2000
  Advokat
 • 1996
  Cand.jur. fra Københavns Universitet
NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev