medarbejdere

Jesper Rossau Jensen

Advokat

I over 10 år har omdrejningspunktet for mit arbejde været varetagelse af skadelidtes interesser.

Min ekspertise kredser sig navnlig om

 • arbejdsgivers ansvar for skader sket på arbejdet og om udmåling af erstatning efter erstatningsansvarsloven
 • arbejdsskademyndighedernes afgørelser inden for arbejdsskadesikringsloven – herunder om der er truffet en korrekt afgørelse om anerkendelse og/eller udmåling af erstatning og godtgørelse efter denne lov og
 • om Erstatningsnævnets afgørelser i henhold til offererstatningsloven, og hvor offeret er en ansat, der har været udsat for vold eller trusler herom i forbindelse med udførelse af sit arbejde

Herudover har jeg mangeårig erfaring med at bistå trafikskadede i deres erstatningssag overfor et ansvarsforsikringsselskab. Dette både i forhold til at beregne deres erstatningskrav og i forhold til at dokumentere en årsagssammenhæng mellem deres helbredsgener og trafikulykken.

En del af sagerne ender i retten. Jeg fører derfor kontinuerligt retssager ved både byretterne og landsretterne og har dermed også en grundig proceserfaring.

Fagligt engagement
 • Medlem af Erstatnings- og Forsikringsret (FEF)
 • Medlem af Foreningen af Procedureadvokater
Karriere
 • 2011 - nu
  Advokat hos Elmer Advokater
 • 2005 - 2011
  Advokat hos Advokatfirmaet Bjørst
 • 2000 - 2005
  Advokatfuldmægtig og advokat hos Focus Advokater
Uddannelse
 • 2010
  Møderet for Højesteret
 • 2005
  Møderet for Landsretten
 • 2003
  Advokat
 • 2000
  Cand. jur. fra Århus Universitet
NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev