medarbejdere

Julie Harder Andersen

Advokatfuldmægtig

Jeg arbej­der som advo­kat­fuld­mæg­tig hos Elmer Advo­ka­ter, hvor jeg beskæf­ti­ger mig med såvel personska­de­er­stat­ning som arbejds- og ansættelsesret.

Jeg beskæf­ti­ger mig med alle former for personskade, herun­der bl.a. patientska­der som jeg stif­tede nærmere bekendt­skab med på studiet, da jeg skrev min speci­a­le­af­hand­ling om tilba­ge­søg­ning af patien­ter­stat­ning udbe­talt i henhold til upåkla­gede afgø­rel­ser, der senere ophæves.

Deru­d­over beskæf­ti­ger jeg mig med rådgiv­ning af faglige orga­ni­sa­tio­ner og privat­per­so­ner i juri­di­ske problem­stil­lin­ger inden for det ansættelses- og arbejds­ret­lige område.

Jeg fik ansæt­telse som advo­kat­fuld­mæg­tig i septem­ber 2018, og jeg har tidli­gere haft ansæt­telse som student i erstatningsafdelingen.

Fagligt engagement
 • Medlem af Forening for Erstatnings- og Forsikringsret (FEF)
 • Medlem af Ansættelsesadvokater
 • Medlem af AFFK – Advokatfuldmægtigforeningen i København
 • Medlem af PEOPIL – Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers
 • Underviser på Københavns Universitet 2019-nu
Karriere
 • 2018-nu
  Advokatfuldmægtig hos Elmer Advokater
Uddannelse
 • 2018
  Cand.jur. fra Københavns Universitet

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev