medarbejdere

Maja Elina Olsen

Stud.jur.

Maja star­tede som student hos Elmer Advo­ka­ter i juli 2018. Maja er tilknyt­tet vores afde­ling for erstat­nings­ret.

Hun bistår derfor advo­ka­terne i sager om blandt andet arbejds- og personskade, hvor hun hjæl­per med juri­disk infor­ma­tions­søg­ning samt udar­bej­delse af mate­ri­a­le­sam­lin­ger og ekstrak­ter i forbin­delse med rets­sa­gerne.

 

Maja Elina Olsen

Maja Elina Olsen

Stud.jur.

Direkte: +45 3367 6794

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev