medarbejdere

Malene Lundh-Rasmussen

Økonomi & Administration

Malene har i flere år været tilknyt­tet konto­ret som ekstern regn­skabs­kon­su­lent, men over­gik i okto­ber 2017 i en fast stil­ling i vores afde­ling for økonomi og administration.

Her holder hun styr på Elmer Advo­ka­ters regn­ska­ber og sikrer herun­der beta­lin­ger af regnin­ger samt bereg­ning af løn og skat.

Malene Lundh-Rasmussen

Økonomi & Administration

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev