medarbejdere

Peter Breum

Partner

Jeg har i mere end 30 år beskæftiget mig med alle typer af sager inden for arbejds- og ansættelsesret. Det gælder sager for både offentligt- og privatansatte medarbejdere inden for stort set alle brancher.

Det er væsentligt for mig, at jeg som advokat tilfører mine klienter værdi, når de vælger at benytte mig som rådgiver. Derfor søger jeg i en hver sag hurtigst muligt at afdække klientens succesparameter, således at min sagsbehandling bliver så målrettet som muligt.

Som partner har jeg ansvaret for rådgivningen af en lang række af Elmer Advokaters forbundsklienter på det arbejdsretlige og personalejuridiske område. Jeg arbejder med alle typer af sager inden for specialet, men har gennem årene opnået en omfattende erfaring med en række særlige discipliner, bl.a. som bisidder ved tjenstlige forhør, kommissionsdomstole og advokatundersøgelser. Jeg beskæftiger mig tillige meget med sager af kollektivarbejdsretlig karakter ved såvel Arbejdsretten og faglig voldgift. Herudover er jeg en ofte benyttet voldgiftsdommer.

Jeg fører et meget stort antal retssager hvert år, og siden jeg opnåede møderet for Højesteret som 32-årig har jeg gennemført mere end 30 højesteretssager. En lang række af sagerne har haft væsentlig betydning for retsudviklingen på det arbejds- og ansættelsesretlige område.

Fagligt engagement
 • Medlem af Advokatsamfundets regel- og tilsynsudvalg
 • Bestyrelsesmedlem i Ansættelsadvokaterne
 • Bestyrelsesmedlem i F. P. Jac’s mindelegat
Tidligere
 • Medlem af Advokatnævnet
 • Medlem af Advokatsamfundets kredsbestyrelse for København
 • Medlem af Advokatsamfundets fagudvalg for arbejds- og ansættelsesret
Karriere
 • 1988 - nu
  Partner hos Elmer Advokater
 • 1984
  Advokatfuldmægtig hos Elmer Advokater
Uddannelse
 • 1992
  Møderet for Højesteret
 • 1987
  Advokat
 • 1984
  Cand.jur. fra Københavns Universitet
NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev