medarbejdere

Sigurd Kornelius Havstein

Stud.IT.

Sigurd er ansat som vores it studen­ter­med­hjæl­per og står hoved­sa­ge­ligt for at bistå konto­rets øvrige ansatte med diverse tekni­ske problem­stil­lin­ger. Deru­d­over står Sigurd for den daglige drift af vores webs­ite samt produk­tion og publi­ce­ring af indhold på vores webs­ite, soci­ale medier og nyheds­breve.

Når Sigurd ikke er på arbejde stude­rer han til dagligt Datalogi-Økonomi på Køben­havns Univer­si­tet.

 

 

 

Sigurd Kornelius Havstein

Stud.IT.

Direkte: +45 3367 6771

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev