Alder og handicap – Elmer & Partnere indbyder til seminar

Højesteret afsagde den 17. januar 2014 dom i det store sagskompleks vedrørende retten til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a for funktionærer, der opfylder betingelserne for at kunne få alderspension. Dommene stadfæstede Østre Landsrets domme. Det betyder, at det er vanskeligt at udlede generelle retningslinjer for, hvornår en medarbejder har krav på fratrædelsesgodtgørelse, og der skal fortsat foretages individuelle vurderinger af den enkeltes sag. Se tidligere nyhed om dommene her.

Advokat Peter Breum gennemgår dommene og opsummerer også andre udvalgte spørgsmål vedrørende aldersdiskrimination.

Sø- og Handelsretten afsiger den 31. januar 2014 dom i Ring/Werge sagerne. Det er de to sager, der præjudicielt blev forelagt EU-Domstolen og hvor EU-Domstolen afsagde dom den 11. april 2013. Advokat Jacob Goldschmidt gennemgår Sø- og Handelsrettens dom og opsummerer på baggrund af øvrig nyere retspraksis, hvor vi er med handicapbeskyttelsen.

Peter Breum repræsenterede lønmodtagerorganisationerne for Højesteret vedrørende 2a sagerne og Jacob Goldschmidt repræsenterede HK i Sø- og Handelsretten og for EU-Domstolen.

Seminaret finder sted torsdag den 20. februar 2014 kl. 09.00-12.00. Inden seminaret serverer vi en bid morgenbrød og en kop kaffe fra kl. 08.30.

Seminaret finder sted i vores nye lokaler: Borgergade 24 B, 1300 København K.

Tilmelding til seminaret er nødvendigt og sker efter ”først til mølle” princippet.

Tilmelding kan ske pr. e-mail til: gs@elmer-adv.dk.