Elmer og Partnere holder gå-hjem-møde tirsdag den 21. december 2010 kl. 15.00 her på kontoret

Advokat Jacob Goldschmidt holder tirsdag den 21. december 2010 kl. 15.00 gå-hjem-møde vedrørende de tre højesteretsdomme, der blev afsagt af Højesteret den 17. december 2010 vedrørende godtgørelsesniveauet efter ansættelsesbevisloven.

Hvis du ikke allerede er tilmeldt, skal tilmelding ske pr. e-mail til sekretær Sanne Møller Tull på smt@elmer-adv.dk.

I forbindelse med arrangementet vil der blive serveret et glas gløgg med et samtidigt ønske om en glædelig jul.