fbpx

Elmer og Partnere inviterer til gå-hjem-møde onsdag den 6. februar 2013 om fleksjob- og førtidspensionsreformen, der blev vedtaget lige op til jul og er trådt i kraft 1. januar 2013

Gå-hjem-mødet om reformen vil særligt have fokus på den betydning den får for arbejdsskader.

Fleksjob- og førtidspensionsreformen ændrer i et væsentligt omfang på den måde, mennesker med nedsat arbejdsevne skal afklares i forhold til fremtiden. Den betyder længere afklaringsforløb for særligt de unge med henblik på, at disse ikke ender på førtidspension. “Færre på pension og flere i fleksjob” er reformens motto. Den vil i løbet af ganske kort tid få stor indflydelse på behandling af de alvorligste arbejdsskadesager.

De ændrede regler får også betydning for arbejdsskader, hvor skadelidte tillige har mulighed for at få erstatning efter reglerne i erstatningsansvarsloven.

Endelig har Regeringen nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på “modernisering af arbejdsskadesystemet”, herunder inddrage de økonomiske konsekvenser af reformen. Det skønnes, at reformen på arbejdsskadeområdet vil medføre merudgifter for erhvervslivet på ca. 1,3 milliarder kroner over de kommende 10 år. Advokat Karsten Høj fra Elmer og Partnere er for Danske Handicaporganisationer medlem af arbejdsgruppen.

Elmer og Partnere ønsker med gå-hjem-mødet at gennemgå hovedindholdet af reformen og sætte fokus på den betydning, som vi vurderer, at reformen vil få for arbejdsskadesager.

Tidspunkt:    Onsdag den 6. februar 2013 kl. 16.00 – 18.00.
Sted:             St. Kongensgade 23, Baghuset, 1264 København K.
Tilmelding:    Pr. e-mail til tm@elmer-adv.dk