Elmer & Partnere søger erfaren advokatsekretær pr. 1. juni 2013

Den ledige fuldtidsstilling er i ansættelses- og arbejdsret, særligt med arbejde for advokat Peter Breum.

I afdelingen for ansættelses- og arbejdsret er der to sekretærer. Sonja har valgt at gå på pension efter 25 års ansættelse, og det er hendes stilling, der er ledig. Du vil derfor skulle indgå i et tæt samarbejde med sekretær Gitte Schnipper. Sekretærgruppen er karakteriseret ved meget trofaste medarbejdere med lang anciennitet.

En stor del af vores arbejde er at føre retssager, voldgiftssager, faglige voldgifter mv. Det vil være en fordel, hvis du har arbejdet med den type opgaver.

Vi har en travl hverdag, og nogen gange er ambitionerne for, hvad vi kan nå, så store, at det lægger pres på alle funktioner i huset. Derfor skal du være indstillet på, at dine arbejdsopgaver hurtigt kan ændres, og det kan være svært at planlægge dagen på forhånd.

Omvendt forekommer der stort set aldrig pålagt overarbejder. Sekretærerne har flextid, og det lykkes stort set altid under flextidsordningen at få arbejdsopgaverne ekspederet på en måde, som alle er tilfredse med.

Dine primære arbejdsopgaver vil være at fungere som personlig sekretær for advokat Peter Breum. Det indebærer skrivning efter diktafon, kalenderstyring, planlægning af møder, hovedforhandlinger, voldgiftssager mv. samt varetagelse af alle traditionelle advokatsekretæropgaver knyttet til en advokat med mange retssager. Peter er meget væk fra kontoret, og det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og opbygge et fortrolighedsforhold med Peter, så du også selvstændigt kan ekspedere i sagerne.

Vi anvender Advo+/AdvoOffice og Windows 7/Office 10.

Visse sekretærer har særlige funktioner i tilknytning til IT. Det gælder både i forhold til vedligeholdelse af skabeloner, klient- og partsoplysninger osv. De hjælpes med problemløsning både i sagsbehandlingssystemet og i Officepakken samt i forbindelse med opsætning af nye medarbejdere mv. I forbindelse med nyansættelse vil vi gerne opgradere de kvalifikationer, vi har inden for IT-området. Formålet er dels at kunne aflaste de af vores sekretærer, der arbejder med disse opgaver. Det vil også være fint med et input udefra, der kan styrke vores anvendelse af de mange funktioner i de programmer, vi har, som vi ikke er opmærksomme på. Kvalifikationer med Excel og specialistviden om de programmer, vi i øvrigt anvender, vil derfor være en ekstra kvalifikation.

Hvis du har erfaring med eller lyst til at arbejde med administrative opgaver, vil det også være en fordel. Afhængig af, hvor travlt der er med sekretæropgaverne, kan det blive aktuelt at fokusere på andre administrative opgaver.

Vi forventer, at du har relevant erfaring fra advokatkontor og at du har arbejdet med retssager og er fortrolig med alle aspekter heraf. Det vil være en fordel, men er ingen betingelse, at du har særlig viden inden for IT, eksempelvis som superbruger, administrator e.l. eller at du på anden måde kan dokumentere erfaring hermed.

Som alle andre, der søger nye medarbejdere, forventer vi selvfølgelig, at du er venlig og imødekommende, at du vil bidrage på en kreativ og humoristisk måde til vores gode miljø, at du er effektiv og fleksibel, at du har et højt fagligt niveau osv. osv.

Der er imidlertid få konkrete punkter, som vi mener, der er vigtige forventninger til dig. De er:

  • Der kan til tider være mange opgaver, og du skal trives med at arbejde selvstændigt, at prioritere opgaverne, at kommunikere med dine opgivelser og være indstillet på, at der hurtigt kan ske ændringer i de prioriteringer, du selv har lagt.
  • Du skal have forståelse for, at et advokatkontor er en servicefunktion for vores klienter, der altid skal behandles med respekt, hurtigt og effektivt. De skal mødes af venlighed, og alle skal have fornemmelsen af at være kontorets vigtigste klient. Du vil ofte være stemmen udadtil, og skal derfor sikre, at denne følelse hos klienten bevares.
  • Du skal ikke ”gå i små sko”. Opgaver skal løses, og vi skal i fællesskab med gensidig respekt sikre en god arbejdsplads.

Løn og ansættelsesforhold for sekretærer er fastsat i overenskomst mellem Elmer & Partnere og HK. Lønnen forhandles individuelt efter kvalifikationer. I henhold til overenskomsten er der særlig aftalt normal arbejdstid på 35 timer (37,5 time inklusiv frokost). Grundlovsdag, Juleaftens dag, Nytårsaftensdag og fredag efter Kr. Himmelfart er fridage. Der er 6 ugers ferie.

Kontorets åbningstider er hver dag fra 09.00-16.00. Arbejdstiden tilstræbes lagt i kontorets åbningstid, men der er flextidsaftale. Konkret placeres arbejdstiden efter aftale med advokat Peter Breum og de øvrige i ansættelses- og arbejdsretsafdelingen.

Ansøgningsfrist: 19. april 2013.

Ansøgning sendes pr. mail til: gs@elmer-adv.dk. Samtaler afholdes i uge 17.

Du kan på vores hjemmeside læse mere om vores arbejdsplads, bl.a. under karriere.

Vi glæder os til at høre fra dig.