Gå-hjem-møde 8. januar 2015 flyttes til 28. januar 2015

Det har desværre vist sig, at vores invitation til gå-hjem-møde vedrørende nyere domme på det ansættelsesretlige område på grund af tekniske problemer kun er nået ud til en mindre del af de sædvanlige modtagere. Det har betydet, at der kun var få tilmeldte.

Derfor har vi besluttet at flytte gå-hjem-mødet til onsdag den 28. januar 2015 kl. 14.00-17.00 hos Elmer & Partnere.

Blandt de emner, der vil blive berørt, er

·    Forskelsbehandlingsloven – alder og handicap
·    Elevforhold med en række nyere domme
·    Ferie
·    Passende stillinger
·    Ansættelsesområdet for offentligt ansatte

Herudover vil vi komme ind på ny lovgivning og opsamling med løst og fast.

Gå-hjem-mødet holdes som nævnt onsdag den 28. januar 2015 kl. 14.00-17.00 på vores kontor i Borgergade 24 B, 1300 København K.

Tilmelding til gå-hjem-mødet er nødvendig. Det sker pr. e-mail til gs@elmer-adv.dk.