Gå-hjem-møde den 4. februar 2015 om kommunernes erstatningsansvar for fejlagtig sagsbehandling

Grundet stor tilslutning bliver der nu oprettet venteliste.

Elmer & Partnere inviterer til gå-hjem-møde om:

                                Kommunernes erstatningsansvar for fejlagtig sagsbehandling

Samarbejdspartnere og kunder inviteres til gå-hjem-møde onsdag den 4. februar 2015 kl. 16.00 – 18.00.

Elmer & Parterne har i det forgangne år været involveret i en række sager om kommunernes erstatningsansvar for fejlagtig sagsbehandling. På mødet vil vi gennemgå den seneste retspraksis på området og pege på nye tendenser og muligheder. Vi vil særligt tage udgangspunkt i de to landsretsdomme (U2015.124Ø og U2014.3146Ø), hvor henholdsvis Københavns Kommune og Guldborgsund Kommune blev kendt ansvarlig for manglende afklaring af en sygemeldt borgers arbejdsevne.

Mødet slutter af med en let anretning.

Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig og skal ske senest den 2. februar 2015 til mode@elmer-adv.dk.