GÅ HJEM MØDE om Handicap – dom fra EU-Domstolen

HK Danmark inviterer i samarbejde med Elmer & Partnere til gå hjem møde om handicap.

Som det vil være mange bekendt, har HK Danmark for to medlemmer ført sag ved EU-Domstolen vedrørende forståelse af forskelsbehandlingslovens beskyttelse af handicappede.

EU-Domstolen har nu offentliggjort tidspunktet for afsigelse af dom i sagen. Dommen afsiges den 11. april 2013.

For HK blev sagen ved EU-Domstolen procederet af advokat Mette Østergård, HK’s Juridisk Kompetencecenter, og af advokat Jacob Goldschmidt, Elmer & Partnere.

De to advokater vil på gå hjem mødet gennemgå EU-Domstolens dom og vil perspektivere dommen i forhold til de problemstillinger på handicapområdet, der er aktuelle.

Advokat Finn Schwarz, partner i Horten Advokatfirma, og forfatter til ”Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet – forskelsbehandlingsloven” vil som opponent forholde sig til den udlægning af dommen og dens eventuelle rækkevidde, som Mette Østergård og Jacob Goldschmidt præsenterer.

Gå hjem mødet holdes torsdag den 18. april 2013 kl. 14.30 i Harlekin salen i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade, 2-4, 1577 København V.

Der vil være mulighed for dialog og spørgsmål.

Gå hjem mødet forventes at vare 2-2 ½ time afhængig af spørgelyst.

Deltagelse i gå hjem mødet er gratis.

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest den 16. april 2013 til 44lgr@hk.dk.

Gå hjem mødet opfylder kravet om tre lektioner til efteruddannelse af advokater. Advokater, der ønsker kursusbevis, skal ved tilmelding til 44lgr@hk.dk gøre opmærksom på, at der ønskes kursusbevis. For kursusbeviset, vil der blive opkrævet et gebyr på kr.500,00.

Spørgsmål til arrangementet kan stilles til Lilian Hess Greve, HKs Juridiske Kompetencecenter, telefon 3330 4513, 44lgr@hk.dk.