Gå-hjem-møde onsdag den 22. okt. 2008 kl. 16.00 om tabt arbejdsfortjeneste

Elmer & Partnere inviterer hermed til

Gå-hjem-møde onsdag den 22. oktober 2008 kl. 16.00

Sted: Hos Elmer & Partnere, St. Kongensgade 23, Baghuset.

Emne: Tabt arbejdsfortjeneste – hvor længe skal det betales?

Oplæg: Advokaterne Søren Kjær Jensen og Karsten Høj.
Højesteret har indenfor det sidste halve år – senest den 6. oktober 2008 – afsagt 3 domme om, hvornår retten til tabt arbejdsfortjeneste i medfør af erstatningsansvarslovens § 2 ophører, og dermed hvornår retten til erstatning for erhvervsevnetab opstår. Selvom der – muligvis – stadig mangler afklaring af retstilstanden i visse situationer, bl.a. når der i en arbejdsskadesag træffes afgørelse om midlertidig erstatning for erhvervsevnetab, vil vi gerne gøre status. Udover en gennemgang af de 3 Højesteretsdomme vil vi give vores bud på, hvordan krav om tabt arbejdsfortjeneste bør opgøres og i praksis håndteres.

Efter den faglige del af mødet vil der være lidt let at spise og drikke.
Tilmelding: Belinda Andersen på ba@elmer-adv.dk