Elmer & Partnere inviterer til gå-hjem-møde torsdag d. 26. november og onsdag d. 9. december

Samarbejdspartnere og kunder inviteres til gå-hjem-møde torsdag den 26. november 2015 kl. 16-18 i København, og i Aarhus onsdag den 9. december kl. 16-18.

Til møderne vil advokaterne Mie Andersen og Nikolaj Nielsen fokusere på 1) efterbetaling af sygedagpenge og 2) erstatningsudbetalingers betydning for udbetaling af sociale ydelser.

Mens vi venter på Ankestyrelsens stillingtagen til konsekvenserne af Højesterets dom af 10. september 2015 om efterbetaling af sygedagpenge som følge af en ugyldig afgørelse om ophør, indkalder Elmer & Parterne til gå-hjem-møde om dommens konsekvenser. På mødet vil baggrunden for dommen blive gennemgået, og de retlige konsekvenser blive forsøgt udlagt.

Endvidere vil vi gennemgå nogle af de problemstillinger, vi jævnligt støder på i forbindelse med udbetaling af eksempel erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller erstatning fra kommuner efter retssag, herunder periodisering, når borgeren modtager sociale ydelser som f.eks. førtidspension, kontanthjælp eller lignende.

Møderne slutter af med en let anretning.

Alle er velkomne, dog således at vi forbeholder os ret til at reservere de begrænsede pladser til klienter og faste samarbejdspartnere. Tilmelding er nødvendig og skal ske til mode@elmer-adv.dk senest den 23.november 2015 for mødet i København og senest den 4. december 2015 for mødet i Aarhus.

Har du allerede tilmeldt dig mødet i København, men foretrækker at deltage ved mødet i Aarhus, bedes du afmelde mødet i København og tilmelde dig mødet i Aarhus.

Kontakt

Gå-hjem-mødet i Aarhus arrangeres i samarbejde med HK Østjylland og vil foregå på deres adresse Sødalsparken 22, 8220 Brabrand.

Gå-hjem-mødet i København foregår på vores kontor. Vores adresse kan du finde her