Gå-hjem-møder i foråret 2005

Vi vil hermed gerne invitere til gå-hjem-møde.

Emnet for mødet vil være Forbud mod diskrimination på grund af alder og handicaps

Dato: 14. april 2005 kl. 16.00. Sted: St. Kongensgade 23, Baghuset, 1264 København K og oplægsholderen vil være advokat Peter Breum.

I forbindelse med afholdelse af mødet vil der efterfølgende blive serveret et let måltid samt diverse drikkevarer.

Vi håber denne orientering og invitation modtages hos alle, der har interesse i at deltage i gå-hjem-mødet, men den må meget gerne distribueres til andre interesserede. Tilmelding til gå-hjem-møde gives til Belinda Andersen på telefon 33 67 67 67 eller ved e-mail ba@elmer-adv.dk snarest muligt.

*

Det kan allerede nu oplyses, at næste gå-hjem-møde vil finde sted den 24. maj 2005 kl. 16.00, hvor advokaterne Karsten Høj og Søren Kjær Jensen vil holde oplæg om ”Fastsættelse af årslønnen i arbejdsskadesager særligt for deltidsarbejdende. Bør der være forskel på årslønsfastsættelsen efter ASL og EAL? Diskrimineres de ikke fuldtidsarbejdende, der skal have erstatning for erhverv-sevnetab efter en arbejdsskade”.

Man kan nu på vores hjemmeside www.elmer-adv.dk tilmelde sig Elmer & Partneres nyhedsservice, så man fremover vil modtage en e-mail, når der er en nyhed på hjemmesiden.

Invitationer til gå-hjem-møder eller andre arrangementer vil med tiden også blive sendt på den måde, og derfor opfordres du/I til at blive tilmeldt.

Med venlig hilsen
Elmer & Partnere