Gå-hjem-møder

Da vi nu er kommet på plads i vores nye omgivelser i huset i St. Kongensgade 23 vil vi genoptage vores tradition med at holde gå-hjem-møder. Første gå-hjem-møde finder sted den 19. april 2004 kl. 16.30, hvor advokat Ulrik Jørgensen og advokat Peter Breum vil holde oplæg om deltidsloven. Næste gå-hjem-møde i rækken vil være den 8. juni 2004 kl. 16.30, hvor advokat Søren Kjær Jensen og advokat Ulrik Jørgensen vil holde oplæg om opsigelse på grund af ar-bejdsbetinget sygdom. Arrangementerne vil slutte af med, at Elmer & Parterne er værter ved et lettere traktement.

Tilmelding til møderne bedes ske til sekretær Belinda Andersen, tlf. 33 67 67 67 eller mail ba@elmer-adv.dk