“ÅRETS VIGTIGSTE ANSÆTTELSESRETLIGE NYHEDER”

Vi invi­te­rer hermed til gå-hjem-møde om nogle af årets vigtig­ste ansættelsesretlige
nyhe­der, mandag den 19. decem­ber 2016 fra kl. 15:00 — 18:00.

 

Kom og få et over­blik over året der er gået inden for ansæt­tel­ses­ret­ten og hør
blandt andet nærmere om:

 

  • Nyeste prak­sis om omplacering
  • Handi­cap og diskri­mi­na­tion — hvor står vi?
  • Ajos-sagen
  • Vide­re­gi­velse af helbredsoplysninger

 

Gå-hjem-mødet vil afhol­des her på konto­ret, hvor vi efter­føl­gende vil sørge for
lidt æbleski­ver og et glas glögg.

 

Tilmel­ding fore­går pr. mail senest den 14. decem­ber, så vi kan plan­lægge herefter.

 

Med venlig hilsen

 

Asger Segel  |  Jacob Golds­ch­midt  |  Marc Jørgen­sen  |  Peter Breum