Vi ønsker alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår

Året er ved at være omme, og vi vil hos Elmer Advokater ønske alle vores kunder, forbundsklienter samt forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul. Vi sætter stor pris på alle vores mange samarbejdspartnere og ikke mindst den tillid, som mange viser os, når vi betros ofte meget vigtige og betydningsfulde sager.  I det nye år vil vi fortsat arbejde på at udvikle et tæt samarbejde om opgavernes løsning baseret på kompetent engagement, gensidig respekt samt viden om, hvad vores kunder ønsker, og hvad vi kan bidrage med.

Så mange tak!

På medarbejderfronten kan vi oplyse, at advokat Nikolaj Nielsen har fået nyt job. Nikolaj er fra det nye år ansat hos Institut for Menneskerettigheder med ansvar for handicapområdet.

Vi er naturligvis kede af at miste en kapacitet som Nikolaj – fagligt som socialt. Nikolaj har siden 2011, først som fuldmægtig og senere som advokat, været med til at opbygge vores nuværende position på det socialretlige område. Vi siger tak for mange gode år og ønsker ham alt muligt held og lykke.

Nikolajs sager bliver overdraget til en anden advokat hos os, og den enkelte klient får særskilt besked. Elmer Advokater vil også fremover yde højt kvalificeret bistand på det socialretlige område.

Rent praktisk holder kontoret lukket fra og med den 23. december og åbner igen mandag den 2. januar 2017. Har du i den periode et akut behov for at komme i kontakt med én af os, sker det bedst ved e-mail, hvor vores autosvar vil give nærmere information.

Til slut er der ikke andet for end at ønske alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.