Invitation til gå-hjem-møde tirsdag den 17. december 2013 om arbejdsskadesikringslovens ulykkesbegreb

Der er lukket for tilmelding, men man kan komme på venteliste.

Det gældende ulykkesbegreb for arbejdsskader blev efter mange års overvejelser og forarbejder indført pr. 1. januar 2004. Der er siden gennem den administrative praksis og flere domme sket en afklaring af begrebets forståelse og anvendelse. Senest har Højesteret i dom af 8. november 2013 (se særskilt nyhed om dommen her) sat en ”nedre grænse” for personskadens omfang som betingelse for anerkendelse. Søren Kjær Jensen, der førte sagen, vil med udgangspunkt i Højesteretsdommen og anden praksis gøre status på ulykkesbegrebets indhold og anvendelse både i forhold til fysiske og psykiske skader.

Vi håber, at rigtigt mange vil finde emnet interessant og møde op. Det vil med al sandsynlighed blive det sidste gå-hjem-møde i vores nuværende lokaler. Efter 10 år i ”baghuset” flytter vi i slutningen af januar måned 2014 til større, nyindrettede og lidt mere funktionelle lokaler i Borgergade 24. Der glæder vi os til at kunne fortsætte med faglige arrangementer for vores kunder og andre interesserede.

Tidspunkt: Tirsdag den 17. december 2013, kl. 15.30.
Sted: St. Kongensgade 23, Baghuset.
Tilmelding: tm@elmer-adv.dk

Vi slutter mødet med lidt let at spise og drikke.