Nu også gå-hjem-møde vest for Storebælt den 24. februar 2015 kl. 16-18

På grund af den overvældende interesse for gå-hjem-mødet den 4. februar 2015 i København om

                 Kommunernes erstatningsansvar for fejlagtig sagsbehandling

vil arrangementet også blive afholdt vest for Storebælt i samarbejde med HK Østjylland den 24. februar 2015 kl. 16-18 i HK Østjyllands lokaler, Sødalsparken 22, 8220 Brabrand.

Elmer & Parterne har i det forgangne år været involveret i en række sager om kommunernes erstatningsansvar for fejlagtig sagsbehandling. På mødet vil vi gennemgå den seneste retspraksis på området og pege på nye tendenser og muligheder. Vi vil særligt tage udgangspunkt i de to landsretsdomme (U2015.124Ø og U2014.3146Ø), hvor henholdsvis Københavns Kommune og Guldborgsund Kommune blev kendt ansvarlig for manglende afklaring af en sygemeldt borgers arbejdsevne.

Der vil blive serveret kage og kaffe.

Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig og skal ske senest den 17. februar 2015 til mode@elmer-adv.dk.

Der er også få ledige pladser til mødet i København. Tilmelding kan ske frem til den 2. februar 2015 på samme e-mailadresse; HUSK at angive om det er arrangementet i Brabrand eller i København, du ønsker at deltage i.