Opfølgning på gå-hjem-møde om handicap

HK Danmark og Elmer & Partnere holdt i går gå hjem møde om handicap.

Tak for det imponerende fremmøde, hvor tæt ved 200 deltagere var med til gennemgang af EU-Domstolens dom af 11. april 2013.

Nedenfor er oplistet det materiale, der blev udleveret til deltagerne og de powerpoints, der var udarbejdet af oplægsholderne advokat Mette Østergård, HK Danmark, Juridisk Kompetencecenter, advokat Finn Schwarz, Horten Advokatfirma og advokat Jacob Goldschmidt, Elmer & Partnere.

 

Powerpoint fra:
Advokat Mette Østergård, HK Danmark
Advokat Finn Schwarz, Horten Advokatfirma
Advokat Jacob Goldschmidt, Elmer & Partnere

Udleveret materiale