Peter Breum har 25-års jubilæum hos Elmer & Partnere

Den 1. juli 2009 kan advo­kat Peter Breum fejre 25-års jubilæum hos Elmer & Part­nere. Peter blev ansat som advo­kat­fuld­mæg­tig i 1984 og har siden som advo­kat og medin­de­ha­ver været med til at udvikle Elmer & Part­nere til en af landets førende advo­katvirk­som­he­der inden for arbejds- og ansæt­tel­ses­ret. Også inter­na­tio­nalt er Peter aner­kendt som en af landets mest erfarne på dette felt.