Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

  14.06.2005

  Ulovligt at presse medarbejdere til deltidsarbejde

  Elmer & Partnere

  Afskedigelsesnævnet på LO/DA-området har i en sag anlagt af HK/Privat tilkendt to afskedigede funktionærer godtgørelser på henholdsvis 100.000 kr. og 60.000 kr. De to funktionærer arbejdede med telefonomstilling og receptionsarbejde i en større virksomhed. Begge funktionærerne var ansat på fuld tid ligesom en tredje kollega. På et tidspunkt ønskede virksomheden at ændre de tre fuldtidsstillinger til fire deltidsstillinger, da det ville give større fleksibilitet ved sygdom og ferier, hvor man kunne udvide arbejdstiden for de deltidsansatte i stedet for at anvende vikarer. I afskedigelsesnævnet forklarede virksomhedens repræsentant endvidere ”at omstillingen ikke var velegnet til fuldtidsbeskæftigelse, da det kunne være meget belastende arbejde”. De to funktionærer afviste at blive overflyttet til deltidsbeskæftigelse, hvorefter de blev opsagt. Afskedigelsesnævnet mente at opsigelserne var urimelige i Hovedaftalens forstand ”således som denne bestemmelse må fortolkes i lyset af deltidsloven”. Afskedigelsesnævnet bemærker i forbindelse med fastsættelses af godtgørelsens størrelse, at ”der foreligger åbenbar urimelig afskedigelse uden godtgjort driftsmæssig begrundelse”.


  Elmer & Partneres kommentarer:

  Selvom godtgørelsen tilkendes i henhold til Hovedaftalen er det deltidsloven Afskedigelsesnævnet fortolker. Der er tale om en af de første retsafgørelser der behandler deltidsloven. Afgørelsen viser, at ikke ethvert driftmæssigt hensyn er tilstrækkeligt til at overflytte fuldtidsmedarbejdere til deltidsarbejde. Hensynet skal være sagligt – hvilket ønsket om billig ”vikararbejdskraft” ikke er og tilstrækkeligt tungtvejende til at opveje ulemperne for medarbejderne.


  Yderligere oplysninger kan fås hos advokat Ulrik Jørgensen, 3367 6767, der førte sagen for HK/Privat.


  Flere nyheder
  Om os