Vi ønsker alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår

Året er ved at være omme, og vi vil hos Elmer Advo­ka­ter ønske alle vores kunder, forbund­s­kli­en­ter samt forret­nings­for­bin­del­ser en rigtig glæde­lig jul og samti­dig sige stort tak for året, der er gået.

Rent prak­tisk holder konto­ret lukket fra og med den 23. decem­ber og åbner igen tirs­dag den 2. januar 2018. Har du i den peri­ode et akut behov for at komme i kontakt med én af os, sker det bedst ved e‑mail, hvor vores autosvar vil give nærmere information.

Vi ses i det nye år!