Voldsoffernævnets praksis – brev til Folketingets Retsudvalg

Elmer og Partnere har i går – tirsdag d. 11.9.2012 – ved Karsten Høj og Søren Kjær Jensen skrevet til Folketingets Retsudvalg med forslag til, hvorledes Erstatningsnævnet fremover kan sikre, at forsørgertabserstatning udbetales langt hurtigere end praksis er i dag.

Se henvendelsen her og den i henvendelsen omtalte beskrivelse af en konkret tragisk drabssag, hvor erstatning først er blevet tilkendt af Nævnet 16 måneder efter, at en dom tilkendte den efterladte beløbet.