Persondataforordningen

PERSONDATAFORORDNINGEN

Alle virksomheder og myndigheder har haft – og har måske stadig – et massivt fokus på behandling af personoplysninger, fordi persondataforordningen – med navnlig et hidtil uset bødeniveau på området – fik fuld virkning pr. 25. maj 2018.

 

INDHOLDET AF PERSONDATAFORORDNINGEN

Persondataforordningen fastlægger i det store hele de samme betingelser, som gælder i dag for behandling af personoplysninger.

På nogle områder vil den dog indebære stramninger. Blandt andet vil den betyde,

  • Øgede krav til dokumentation for databeskyttelse og opfølgning – blandt andet skal den dataansvarlige udarbejde en fortegnelse med henblik på at kunne dokumentere en efterlevelse af forordningen, ligesom systemerne så vidt muligt skal designes sådan, at man sikrer overholdelse af databeskyttelsesreglerne.
  • Øgede krav til den dataansvarliges oplysning til den registrerede i forbindelse med indsamling af oplysninger og indhentelse af samtykke.
  • Generelt styrkede rettigheder til den registrerede – herunder ”retten til at blive glemt” – og dermed skærpede krav til den dataansvarlige i den forbindelse.
  • Anmeldelses- og oplysningspligt ved brud på datasikkerhed – herunder kort frist på 72 timer til at anmelde et brud på datasikkerheden til tilsynsmyndigheden.
  • At der skal udarbejdes en konsekvensanalyse i særlige tilfælde – eksempelvis hvis der behandles følsomme oplysninger i stort omfang.
  • At der i særlige tilfælde skal udpeges en DPO (Data Protection Officer), som skal være uafhængig af ledelsen i organisationen, og som via rådgivning og overvågning skal sikre, at organisationen overholder persondataforordningen.


OVERHOLDELSE AF PERSONDATAFORORDNINGEN

Hvis man skal sikre sig overholdelse af persondataforordningen, skal man have kortlagt behandlingen af personoplysninger i organisationen – herunder have kortlagt, hvilke oplysninger der behandles i hvilke dele af organisation, og hvem de eventuelt er udvekslet med. I den forbindelse skal man også sikre sig at få ansvaret fordelt samt at få procedurerne og systemerne på plads


 

Det er også en god idé at søge juridisk bistand til de persondataretlige spørgsmål, som med sikkerhed vil opstå ikke bare i den forberedende proces, men også efterfølgende i forbindelse med administrationen af reglerne i organisationen.
 

Advokat Kira Kolby Christensen

Kira Kolby Christensen

Associeret partner

Direkte: +45 3367 6793

Peter Breum

Partner

Direkte: +45 3367 6767

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev