fbpx

Private forsikringer

OVERSIGT OVER PRIVATE FORSIKRINGER

Vi hjælper private med forsikringssager vedrørende en lang række private forsikringer. Her på siden kan du få et overblik over de mest almindelige ordninger:

Indboforsikring

  • Dækker skade på indbo som følge af brand, (indbruds)tyveri, storm- og skybrud, hærværk mv.

Ansvarsforsikring

  • Dækker det ansvar man som privat person kan ifalde efter dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt.

Retshjælpsforsikring

  • Dækker udgifter forbundet med en civil retssag inden for en række områder af privatlivet, både når du er sagsøger og når du er sagsøgt.

 Husforsikring

  • Dækker skade på hus og bygning som følge af brand, storm, vand og vejrskade samt tyveri, hærværk mv. Der kan være tilvalg på forsikringen, således at skade på skjulte rør og stikledninger også er dækket.

Lystfartøjsforsikring

  • Dækker ansvar der forvoldes af lystfartøjet såvel som skade på lystfartøj selv efter brand, tyveri mv.

Rejseforsikring

  • Dækker forskellige risici forbundet med det at rejse, eksempelvis afbestilling, ødelagte ferie, og ekstra udgifter som følge af akut sygdom, borgerlige uroligheder eller naturkatastrofer.

Ejerskifteforsikring

  • Dækker aktuelle skader på ejendom, samt forhold der giver nærliggende risiko for skade, når disse ikke er nævnt i tilstandsrapporten, og var til stede ved overtagelse af ejendommen.

Kritisk sygdom

  • En kritisk sygdom forsikring dækker en eller flere nærmere angivne alvorlige sygdomme på en liste, typisk i form af en sumudbetaling.

Ulykkesforsikring

  • Dækker ulykker der almindeligvis forstås som pludselige hændelser, der forårsager personskade. Dækningen består typisk i godtgørelse for varigt mén og eventuelle behandlingsudgifter.

 

VORES RÅDGIVNING I PRIVATE FORSIKRINGSSAGER

Vi er specialister i forsikringssager, og vi kan sikre dig en rådgivning, der kombinerer specialiseret indsigt i forsikringsretten med en bred lægefaglige og økonomisk viden, som kan være afgørende i denne type sager.

Har du derfor spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af dine muligheder.

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev