Støtte til personer med handicap

KOMPLICEREDE REGLER OG HÅRD ØKONOMISK PRIORITERING

Sager om støtte til personer med handicap kræver specialistviden for at blive håndteret korrekt. Området er kendetegnet ved et kompliceret regelsæt og nogle kommuner, som søger grænser på baggrund af økonomiske prioriteringer.

Der gælder en række grundlæggende principper om ligebehandling, kompensation, integration af personer med handicap mv., men disse principper bliver ofte tilsidesat eller overset. Reglerne på handicapområdet omfatter også de rettigheder, som følger af de internationale menneskerettighedskonventioner, som der generelt er et meget lavt opmærksomhedsniveau omkring i kommunerne.

 

HAR JEG EN SAG?

Der kan være mange grunde til, at du bør få vurderet, om du har en sag som kræver advokatbistand. Det kan både være i forbindelse tilbagekaldelse af ydelser, som du selv eller en af din pårørende med handicap har fået frataget.

Der kan også være tale om afslag på en ydelse på fejlagtigt grundlag eller at samarbejdet med kommunen er gået i hårdknude. I nogle sager er der tale om spørgsmål, der er uafklarede rent retligt og som giver anledning til mere principielle overvejelser om fortolkning af dine rettigheder i lyset af menneskerettighederne eller andre grundlæggende principper.

 

HVAD SKAL JEG GØRE?

Det er vigtigt, at du sikrer dig at eventuelle klagefrister bliver overholdt. Hvis du mener, din sag er blevet afgjort forkert, eller at kommunen i øvrigt ikke har behandlet din sag korrekt, så kan du sende en foreløbig klage til kommunen og herefter kontakte os og få en indledende vurdering af din sag. Herunder vil du få oplyst hvad du skalbetale, hvis vi træder ind i sagen.

Vi har bred erfaring med handicapområdet og fører hvert år adskillige sager både for Ankestyrelsen og for domstolene. Jo hurtigere du kontakter os, jo bedre vil vi kunne hjælpe dig med din sag.

 

Advokat Søren Kjær Jensen

Søren Kjær Jensen

Partner

Direkte: +45 3367 6760

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev