Voldgift

AFTALER OM VOLDGIFT

Som alternativ til de almindelige domstole kan man aftale, at en tvist skal afgøres ved voldgift. En voldgiftret kan sammenlignes med en privat domstol, hvor tvisten typisk afgøres af en opmand efter et sæt regler, som parterne har aftalt.

Aftaler om voldgift indgås ofte forud for den konkrete tvists opståen og kan bruges i mange forskellige sammenhænge. Blandt andet i overenskomster, aktionæraftaler og i visse kontrakter om køb og salg mellem erhvervsdrivende.

En aftale kan dog også indgås frivilligt efter, at tvisten er opstået, hvis parterne finder det hensigtsmæssigt at løse sagen ved voldgift i stedet for de almindelige domstole.

 

HVAD ER FORDELENE VED EN VOLDGIFTSSAG?

Afhængigt af sagen kan der være en række fordele ved at anvende voldgift som alternativ til det almindelige domstolssystem.

En af de store fordele er, at parterne har mulighed for at udpege, hvem der skal være voldgiftsdommer. Det giver dermed parterne mulighed for at udpege en dommer med særlig viden inden for det område, som tvisten angår.

Derudover er voldgiftssager som oftest også hurtigere end en almindelig retssag. Det skyldes blandt andet, at sagen ikke er afhængig af de aktuelle ekspeditions- og berammelsestider ved de enkelte domstole. Derudover så kan voldgiftrettens afgørelse ikke kan ankes, hvilket sikrer et hurtigere sagsforløb. For den vindende part er det naturligt en fordel, mens det er selvsagt en ulempe for den part, der ikke får medhold.

Herudover kan parterne aftale, at voldgiftssagen ikke skal være offentlig. Derved kan parterne undgå uønsket opmærksom omkring tvisten.

 

ELMER ADVOKATER OG VOLDGIFTSSAGER

Elmer Advokater yder løbende bistand i forbindelse med voldgiftsager. Vi rådgiver om alle forhold og har en mangeårig erfaring i alle typer af voldgiftssager. Særligt i kraft af vores tætte samarbejde med fagbevægelsen, deltager vi ofte i voldgiftsager om faglige spørgsmål, ligesom partner Peter Breum ofte benyttes som voldgiftsdommer.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Peter Breum

Partner

Direkte: +45 3367 6767

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev