AFTALER OM VOLDGIFT

Som alternativ til de almindelige domstole kan man aftale, at en tvist skal afgøres ved voldgift. En voldgiftret kan sammenlignes med en privat domstol, hvor tvisten typisk afgøres af en opmand efter et sæt regler, som parterne har aftalt.

Aftaler om voldgift indgås ofte forud for den konkrete tvists opståen og kan bruges i mange forskellige sammenhænge. Blandt andet i overenskomster, aktionæraftaler og i visse kontrakter om køb og salg mellem erhvervsdrivende.

En aftale kan dog også indgås frivilligt efter, at tvisten er opstået, hvis parterne finder det hensigtsmæssigt at løse sagen ved voldgift i stedet for de almindelige domstole.

 

HVAD ER FORDELENE?

Afhængigt af sagen kan der være en række fordele ved at anvende voldgift som alternativ til det almindelige domstolssystem.

Ved voldgift har parterne mulighed for at udpege voldgiftsdommer med særlig viden inden for det område, som tvisten angår. En voldgiftsag er også oftest hurtigere end en almindelig retssag, da voldgiftrettens afgørelse ikke kan ankes, og da sagen ikke er afhængig af berammelsestiden ved den enkelte domstol.

Derudover kan det aftales, at voldgiftsagen ikke er offentlig. Derved kan parterne undgå uønsket opmærksom omkring sagen.

 

ELMER ADVOKATER OG VOLDGIFTSSAGER

Elmer Advokater yder løbende bistand i forbindelse med voldgiftsager. Vi rådgiver om alle forhold og har en mangeårig erfaring i alle typer af voldgiftssager. Særligt i kraft af vores tætte samarbejde med fagbevægelser, deltager vi ofte i voldgiftsager om faglige spørgsmål.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Peter Breum

Partner

Direkte: +45 3367 6767

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev