Sociale sager

HJÆLP TIL DIN SOCIALE SAG

Vi er landsdækkende specialister i socialretlige spørgsmål om pengeforsørgelse; herunder spørgsmål om sygedagpenge, revalidering, fleksjob og pension.
Vi kan i visse tilfælde hjælpe dig i forhold til en konkret afgørelse, som du er uenig i og kan herunder bistå med at indbringe sagen for domstolene.

DU SKAL VÆLGE EN ADVOKAT FRA ELMER ADVOKATER FORDI

 

  • Vores erfaring indebærer, at vi er opmærksomme på de muligheder, der ligger for dig i din sag, og vi kan dermed altid sikre dig den mest optimale løsning ud fra dine behov.
  • Vi i behandlingen af sociale sager udelukkende rådgiver den enkelte over for myndighederne og vores engagementet sikrer dig, at vi går en ekstra mil for at gøre en forskel – også i din sag.
  • Vi hele tiden vil være tæt på dig og din sag og dermed bistå dig, hvor end du bor i landet eller bliver bedt om at møde op.
  • Vi har stor forståelse for de økonomiske udgifter advokatbistand kræver.  Vi ønsker derfor ikke at overtage hele behandlingen af din sag, men træder til, når der behov for juridisk indspark. På den måde får du det største udbytte af vores arbejde.

 

TYPISKE SOCIALE SAGER

Typisk behandler vi sager inden for beskæftigelsesområdet. Det kan eksempelvis være sager om fleksjob, sygedagpenge eller førtidspension. Derudover behandler vi sager inden for handicapretten. Det kan for eksempel være i forbindelse med en sag om dækning af tabt arbejdsfortjeneste som følge af pasning af et barn med handicap. Endelig er vi specialister i sager om erstatning for myndighedsfejl.

BETALING OG OMKOSTNINGER

Vi oplyser altid om de forventede omkostningerne ved din sag, inden vi indleder arbejdet. Det vil sige, at du altid kender din økonomiske risiko ved at føre sagen.
Hvis der er tale om bistand i forbindelse med en retssag, sørger vi helt automatisk for at afdække dine muligheder for fri proces eller retshjælp. Du kan læses mere om disse ordninger her.
Vores salær fastsættes efter timetaksten for den enkelte advokat eller advokatfuldmægtig. Hvis det viser sig, at arbejdet med din sag er mere omfattende end forventet, så vil vi indgå en ny aftale med dig. Du risikerer derfor aldrig at få en uventet regning fra os, som du ikke har accepteret på forhånd.
Har du øvrige spørgsmål til vores arbejde med sociale sager, er du velkommen til at kontakte os.

Advokat Søren Kjær Jensen

Søren Kjær Jensen

Partner

Direkte: +45 3367 6760

Husk følgende

At vi af hensyn til at sikre dig en omkostningseffektiv behandling af din sag anbefaler dig, at du møder selv ved kommunen, og at vi behandler din sag på et skriftligt grundlag.


At vi kan træde til som din repræsentant i alle faser af din sag – også selvom der ikke er truffet afgørelse i din sag.


At vores klienter har adresser over hele landet, og vi fører løbende sager mod kommuner eller andre myndigheder, der ligger langt fra København.


At du altid kender omkostningsrisikoen ved din sag, og at vi gerne hjælper dig med at ansøge om retshjælpsdækning og fri proces, hvis din sag skal anlægges ved domstolene.


NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev