fbpx

Erhvervsforsikringer

OVERSIGT OVER ERHVERVSFORSIKRINGER

Professionel ansvarsforsikring/rådgiveransvarsforsikring

 • dækker erstatningskrav, som virksomheden bliver ansvarlig for som følge af forkert eller mangelfuld rådgivning af sine kunder.

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring

 • dækker det tab, som en direktør eller et bestyrelsesmedlem kan påføre virksomheden ved at begå fejl eller ved at forsømme sit arbejde.

Bygningsforsikring

 • dækker skade på virksomhedens bygninger i tilfælde af brand, tyveri og vandskade mm.

Brandforsikring

 • dækker skade på virksomhedens løsøre i tilfælde af brand, lynnedslag eller eksplosion

Sygedriftstabsforsikring

 • dækker virksomhedens tab af omsætning og faste udgifter i tilfælde af medarbejderes sygefravær

Erhvervsevnetabsforsikring

 • dækker i tilfælde af, at en medarbejder mister sin erhvervsevne helt eller delvist. Hvis ansættelsesforholdet fastholdes, og hvis virksomheden fortsat betaler fuld løn, er der i visse forsikringer mulighed for, at forsikringsydelsen kan udbetales til virksomheden.

Bil- og lastvognsforsikring

 • dækker ansvar for skader, som virksomhedens biler og lastvogne påfører andre. Hvis der er tegnet kaskoforsikring, dækker forsikringen også skader på virksomhedens egen bil eller lastvogn.

Retshjælpsforsikring

 • dækker sagsomkostninger ved en retssag, som er opstået i forbindelse med udøvelse af virksomheden, både når du er sagsøger og når du er sagsøgt.

Produktansvarsforsikring

 • dækker virksomhedens erstatningsansvar for skade på person eller ting, der er forvoldt af virksomhedens produkter.

Erhvervsansvarsforsikring

 • dækker virksomhedens erstatningsansvar for skade på personer eller ting, hvis skaden sker under udøvelse af aktiviteter i forbindelse med driften af virksomheden. Desuden dækker forsikringen erstatningsansvar, som virksomheden bliver pålagt som ejer eller bruger af en bygning eller et grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift.

Driftstabsforsikring

 • dækker virksomhedens driftstab og meromkostninger, som følger af, at virksomhedens løsøre eller bygninger rammes af brand-, tyveri-, vandskade mm.
Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev