Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Erstatning for svie og smerte ved trafikuheld

Du kan få erstatning efter en trafikulykke, hvis du kan bevise, du har pådraget dig en personskade som følge af et trafikuheld

Få hjælp til erstatning efter trafikulykke

Elmer Advokater hjælper dig med at få den rigtige erstatning efter en trafikulykke.

Vi ved, hvad der skal til for at få erstatning. Og lige så vigtigt ved vi, hvilke faldgruber du bør undgå.

Erstatning efter trafikulykke

Du kan få erstatning efter en trafikulykke, hvis du kan bevise, du har pådraget dig en personskade som følge af et trafikuheld, som nogen kan gøres ansvarlig for.

 

Mange skader sker som følge af en bilulykke, hvor to biler støder sammen. Men du kan også få erstatning, hvis din skade skyldes en motorcykelulykke, en bus- eller lastbilulykke, eller hvis du er blevet kørt ned på cykel eller mens du var gående. Det kræver blot, at nogen kan gøres ansvarlig for skaden. Det er typisk tilfældet, når et andet motorkøretøj er involveret.

Læs mere om erstatning efter trafikulykker

Ofte stillede spørgsmål

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på, når jeg søger erstatning? +

  Du skal få dokumenteret, hvordan skaden skete. Beskriv derfor forløbet i detaljer, tag billeder og indsaml dokumentation fra eventuelle vidner.

  Er din personskade forårsaget af en ansvarlig skadevolder, er det også vigtigt, at du får indsamlet oplysninger om skadevolderen.

Hvad kræver det af dokumentation fra mig? +

  Hvad kræver det af dokumentation fra mig?Du skal bevise, at der er en sammenhæng mellem trafikulykken og den skade, du kræver erstatning for.

  For at bevise årsagssammenhæng kræver det typisk lægelig dokumentation. Det er derfor vigtigt, at du opsøger skadestue/egen læge efter din trafikulykke – eller snarest du mærker gener. Helst på skadedagen.

Hvor lang behandlingstid er der typisk? +

  Det er svært at svare generelt på. Desværre kan erstatningssager være mange år om at blive endeligt afsluttet. Vi forsøger at fremme delafslutninger i det omfang det er muligt og at afslutte sagen endeligt så hurtigt som det er muligt.

Hvordan ved jeg at I har godkendt min forespørgsel? +

  Vi forsøger at kontakte dig inden for 24 timer.

Hvor ofte kan man søge erstatning? +

  Hver gang du har været udsat for en skade, der dokumenteret har ført til et tab.

Hvad koster det at få advokatbistand? +

  I sager om erstatning for personskade efter trafikulykke med en ansvarlig modpart tilbyder vi typisk “no cure, no pay” eller “ingen erstatning, ingen regning” vilkår, hvis vi aftaler, at vi skal påtage os sagen.

  Den indledende snak om du har en sag, som vi kan hjælpe dig med, koster uanset hvad ikke noget.

Om os