Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Arbejdsskade

Hos Elmer Advokater har vi mange års erfaring med at repræsentere skadelidte fra hele landet

Få hjælp til din arbejdsskade og opnå arbejdsskadeerstatning

Har du fået en arbejdsskade, så kan vi hjælpe dig til arbejdsskadeerstatning.

Hvert år fører vi et stort antal sager på de skadelidtes vegne og med positive resultater for vores klienter. Vores hold af advokater er blandt landets mest kompetente på området, og vi kan hjælpe dig med at sikre, at du får den arbejdsskadeerstatning, du er berettiget til.

 

Vi har mange års erfaring med at repræsentere skadelidte fra hele landet i deres sag ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen og i deres forhandling med forsikringsselskaber og arbejdsgivere.

Hvis det er nødvendigt fører vi også gerne din sag videre ved domstolene. Vi er det advokatfirma i Danmark, der gennem årene har ført flest retssager på området . Ønsker du, at vi skal vurdere din sag, er du velkommen til at kontakte os.

Er din skade ikke relateret til dit arbejde, så læs mere om dine muligheder for erstatning på vores side om personskade.

Det typiske forløb i en sag om arbejdsskade

Man kan få anerkendt en arbejdsskade, selvom der ikke er nogen som er ansvarlig for skaden. Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der som myndighed behandler sager om arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven.

Elmer Advokater træder typisk ind i sagen, når der er truffet en afgørelse i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som den skadelidte ikke er tilfreds med. For eksempel hvis en skade ikke bliver anerkendt som arbejdsskade, eller der gives afslag på erstatning, selvom skaden er anerkendt.

Vi kan selvfølgelig også hjælpe tidligere i forløbet. Eksempelvis hvis du har haft flere arbejdsskader gennem årene og du har brug for at få dannet et overblik over muligheden for at få genoptaget din sag. Vi indhenter relevante oplysninger og akter, og hvis vi vurderer, at der er grundlag for at anke en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, indbringer vi klagen for dig og repræsenterer dig under sagen.

Når Ankestyrelsen har truffet en afgørelse, foretager vi en vurdering af afgørelsen og tager sammen med dig stilling til, om afgørelsen skal accepteres, eller om vi skal gå videre med sagen. Da Ankestyrelsen er eneste administrative klagemulighed, vil dette betyde, at der skal anlægges en retssag mod Ankestyrelsen ved domstolene.

Som nævnt kan du få anerkendt en arbejdsskade, selvom ingen er ansvarlig for skaden. Er nogen derimod ansvarlig for din arbejdsskade, har du mulighed for yderligere erstatning. Eksempelvis godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Når Elmer Advokater vurderer arbejdsskadesagen, undersøger vi derfor altid, om det er muligt at gøre et krav gældende over for en ansvarlig skadevolder.

 

Du kan læse mere om, hvordan du anmelder en arbejdsskade lige her.

Du skal vælge en advokat fra Elmer Advokater fordi

Vi huser landets førende advokater inden for sager om arbejdsskade, der gennem årene har opnået stor erfaring og indsigt i regler og praksis på området.

Vi udelukkende fører sager på de skadelidtes vegne, og vores engagement rækker videre end den enkelte sag.

Vi hele tiden vil være tæt på dig og din sag og bistå dig, hvor end du bor i landet eller bliver bedt om at møde op.

Vi alene træder til, når der er behov for juridiske input. På den måde er du sikker på størst udbytte af vores arbejde, hvor vi i samarbejde med dig hurtigt vil afklare de økonomiske rammer for din sag.

Betaling og omkostninger

Inden vi indgår i et samarbejde med dig, oplyser vi altid om de forventede omkostninger. På den måde kender du de økonomiske betingelser ved, at vi repræsenterer dig under sagen. Vi undersøger altid mulighederne for, at du kan få dækket dine omkostninger – enten helt eller delvist.

I sager med en ansvarlig skadevolder er der for eksempel ofte gode muligheder for at få dækket en del af sine udgifter til advokat af skadevolders ansvarsforsikring. Beløbets størrelse afhænger af, hvor store erstatninger, der kommer til udbetaling.

 

Hvis vi repræsenterer dig under en retssag, undersøger vi dine muligheder for at få retshjælp i henhold til en forsikring eller at få fri proces.

Vores salær fastsættes efter timetaksten for den enkelte advokat eller advokatfuldmægtig. Hvis det viser sig, at arbejdet med din sag er mere omfattende, end vi oprindeligt forventede, vil vi indgå en ny aftale med dig. På den måde risikerer du aldrig at få en uventet regning fra os, som du ikke har accepteret på forhånd.

Om os