Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Om os

Elmer Advokater er et specialistkontor. Vores ambition er at være faglige fyrtårne indenfor erstatnings- og forsikringsretten. Vores klienter skal kunne mærke, at vi gør en forskel for dem

Om Elmer Advokater

Vores rådgivning vedrører alle aspekter af erstatnings- og forsikringsretten.

Elmer advokater rådgiver om alle dele af erstatnings- og forsikringsretten.

Vi har årelang erfaring med rådgivning om arbejdsskadesager, patientskadesager, trafikulykker og voldsoffersager. Indenfor forsikringsretten rådgiver vi om både private person- og tingsforsikringer og om erhvervsforsikringer.

 

Elmer Advokater blev grundlag i 1949 og har undergået mange forandringer gennem årene.

 

I dag er Elmer Advokater et specialistkontor med dygtige og engagerede advokater, der fokuserer på erstatnings- og forsikringsret.  Vi fører mange retssager – herunder en del principielle sager mod offentlige myndigheder og forsikringsselskaber.

 

Partnerkredsen består af advokat Søren Kjær Jensen og advokat Karsten Høj. Flankeret af associeret partner Medea Solevad Plesner.

 

firmaet stiftetansatteførte retssager
1949252000+

Retsudvikling

Gennem årene har Elmer Advokater særligt ved advokaterne Søren Kjær Jensen og Karsten Høj været med til på afgørende og vigtige områder at præge retsudviklingen ved et meget stort antal retssager. De har for de skadelidte med succes ført en lang række betydningsfulde Højesteretssager, ikke alle vundet, dog rigtig mange, og stort set alle vigtige for fastlæggelse af hvordan reglerne for erstatning skal forstås på afgørende områder.

Derudover har Elmer Advokater været repræsenteret ved en lang række høringer, arbejdsgrupper og udvalg, der har været med til at forme nuværende lovgivning og retspraksis.

Du kan læse meget mere om vores mest betydningsfulde sager- og arbejde her.

Vores rådgivning

Elmer Advokater yder specialistrådgivning.

Erstatnings-og forsikringsretsområdet er kendetegnet ved, at svaret på en given problemstilling meget sjældent findes i de gældende lovtekster, men derimod skal findes ved dyb indsigt i lovforarbejder og gældende rets-/myndighedspraksis, som strækker sig mange årtier tilbage.

Med vores specialiserede hold af medarbejdere med fokus og engagement samt mangeårige erfaring på området, kan vi give alle vores klienter et hurtigt og kompetent svar, og det er denne opsamlede viden, vi bruger i vores daglige arbejde for at sikre dig som skadelidt det bedst mulige resultat i din erstatningssag.

Vi bestræber os altid på at begrænse sagsbehandlingstiden ved at være effektive og tilgængelige, når din sag kræver det. Vi forstår, hvor vigtig sagen er for dig.

Du kan kontakte os her, hvis du vil vide mere.

Betydningsfulde sager

Elmer Advokater har været med til at udvikle det danske retssamfund på en lang række områder. Vores specialeområder er kendetegnet ved, at svaret på en given problemstilling meget sjældent kan findes umiddelbart i de gældende lovtekster. Svaret skal derimod oftest findes ved både en grundig analyse af de forarbejder, som hører til loven, og ved grundig analyse af den domspraksis og myndighedspraksis, som den pågældende lov har givet anledning til. De relevante forarbejder og den relevante praksis strækker sig flere årtier tilbage, men fordi vi netop har valgt at specialisere os, har vi opnået en indgående indsigt heri.

Samtidig har det i alle årene været – og det er stadig – en essentiel målsætning for os, at vi ikke kun har fokus på at løse de enkelte sager fra dag til dag. Vi har også fokus på at få løst de spørgsmål af mere generel karakter, som gældende lov og praksis måtte give anledning til. Hvis en konkret sag har påvist en generel fortolkningsmæssig tvivl, har vi derfor løftet sagen til et spørgsmål af mere principiel karakter og ført den hele vejen med henblik på en endelig afklaring. Vi kan derfor også bryste os af, at vi selv – bl.a. med mere end 130 førte sager for Højesteret – har været med til at skabe den årtier lange praksis, som stadig i dag indgår som en integreret del af det retsgrundlag, der gælder for vores specialeområder.

Ved siden af sagsbehandlingen har vi også deltaget i folketingshøringer og deltaget i udvalgsarbejde oprettet i forbindelse med foreslåede lovændringer – navnlig hvis vi har kunnet se, at et fremsat lovforslag ville indebære uacceptable forringelser.

Om os