Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Retssager

Hos Elmer Advokater er vi specialister i at føre retssager

Få hjælp til din retssag

At føre retssager er for mange en naturlig del af advokatens arbejde. Sandheden er dog, at det er en svær disciplin, der kræver grundig erfaring, strategisk forståelse og ikke mindst faglige kompetencer.

 

 

Hos Elmer Advokater er vi højt specialiserede, og vi fører hvert år et stort antal retssager inden for alle vores fagområder med positive resultater for vores klienter. Derfor har vi forudsætningerne for at hjælpe dig med din sag, hvad enten sagen skal føres ved byretten, ved landsretten eller ved Højesteret.

 

Uanset sagens karakter ved vi, hvor vigtigt et godt samarbejde mellem advokaten og klienten er. Vi sørger derfor for, at du altid er grundigt orienteret om status i din sag, og vi taler løbende med dig om hvilken strategi, der kan sikre dig det bedst mulige resultat.

Vi fører retssager på alle niveauer. Hvert år fører en lang række retssager for vores klienter inden for personskade, arbejdsskade og forsikringsret.

 

Elmer Advokater er et klassisk proceskontor, fordi vi hvert år fører en lang række retssager for vores klienter inden for personskade, arbejdsskade og forsikringsret.

Vi fører retssager ved alle danske domstole, ligesom vi fører voldgiftssager og straffesager, og vi kan hjælpe dig, uanset hvor i landet du befinder dig.

Yderligere har vi erfaring med at føre sager ved EU Domstolen, ligesom vi har ført en lang række principielle og omfattende sager ved landsretterne og ved Højesteret.

Eksempelvis har vi for Højesteret ført den såkaldte rygersag, samt rentegaranti-sagen. Desuden har vi repræsenteret en af de sagsøgte i både Amagerbanksagen og Roskildebanksagen. Hver enkelt af disse fire retssager har forudsat gennemgang og systematisering af mange tusinde siders dokumenter med henblik på at opnå indsigt, forståelse og ikke mindst overblik.

Er I flere, der har ensartede krav mod samme sagsøgte, hjælper vi også gerne med at undersøge, om I har mulighed for at føre sagen efter de særlige processuelle regler om gruppesøgsmål. Til eksempel har vi ført et gruppesøgsmål for 1.100 tjeneste-mænd (feriepenge-sagen) og et gruppesøgsmål for 270 statstjenestemænd i en sag mod SKAT.

Du skal vælge en advokat fra Elmer Advokater fordi:

Vi har indgående erfaring og indsigt i at føre retssag på alle niveauer. Derfor kan vi sikre dig kompetent og erfaren rådgivning, der fokuserer på at belyse alle sider af din sag.

Vi har fokus på det gode samarbejde. Dermed bliver du aktivt inddraget hele vejen igennem forløbet, så vi altid kan sikre dig den mest optimale løsning ud fra dine behov.

Vi har stor forståelse for retssagers økonomiske risiko. Derfor vil forløbet være gennemsigtigt, så du hele tiden er bevidst om de økonomiske omkostninger.

Vi hjælper dig også gerne med at afklare, om du kan få dækket dine advokatomkostninger via retshjælpsdækning eller fri proceshelt eller delvist.

Husk følgende
At du nøje skal overveje, hvad du vil opnå med en retssag. Mange konflikter løses bedst uden for domstolssystemet.
At du med fordel kan samle alle dokumenter fra din sag i kronologisk rækkefølge og eventuelt skrive et kort resume af sagen, inden du henvender dig til os.
At undersøge, om din eventuelle indbo- eller kaskoforsikring indeholder en retshjælpsforsikring, der måske kan dække en del af dine udgifter ved en retssag.
At det i særlige tilfælde er muligt at gå flere sammen om at anlægge en retssag – eventuelt med hjælp fra en fagforening eller en interesseorganisation.

Betaling og omkostninger

Det er omkostningstungt at føre retssag. Derfor er det vigtigt for os, at du får fyldestgørende oplysning om, hvad din sag kommer til at koste, inden vi går i gang. Du vil derfor altid modtage oplysning om de forventede omkostninger, inden vi begynder at arbejde på din sag.

Vi undersøger dog altid mulighederne for, at dine omkostninger kan blive dækket af en retshjælpsforsikring eller fri proces.

Om os